ШАРУН Юлія Федорівна


Доцент кафедри англійської мови

Освіта:

 • 2005 р. — диплом Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська «Формування інтелектуальних умінь студентів гуманітарних спеціальностей вітчизняних класичних університетів у другій половині XX століття» (2014 р., науковий керівник — Наталія Олександрівна Ткачова).

Професійна кар’єра:

 • 2007 – 2015 рр. — викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • 2015 – по т.ч. — доцент кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів:
Методика викладання іноземних мов, розвиток інтелектуальних умінь у студентів

Викладає курси:

 • Практичний курс англійської мови для студентів I, II курсів факультету комп’ютерних наук.

Інша діяльність:

 • відповідальний по факультету комп’ютерних наук;
 • відповідальний за науково-методичну діяльність викладачів технічних спеціальностей

Основні наукові праці:

 1. Шарун Ю.Ф. Основні підходи до визначення поняття «вміння» в педагогічних працях другої половини ХХ століття. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / За загальною редакцією акад. І. Ф. Прокопенка, чл.-кор. В. І Лозової. – Харків: Цифрова друкарня № 1, 2012. – Вип. 42. – С. 117-121.
 2. Шарун Ю.Ф. Про важливість формування інтелектуальних умінь у студентів вищих навчальних закладів (за науковими працями другої половини ХХ ст.) Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. Львівська педагогічна спільнота. «Проблеми та шляхи удосконалення педагогічних та психологічних наук», 8-9 лютого 2013 р.: [зб. тезисів] – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. – С. 68-69.
 3. Шарун Ю.Ф. Формування інтелектуальних умінь майбутніх фахівців (за науковими працями другої половини XX століття). Вісник Луганського нац. ун-ту імені Т. Г. Шевченка (педагогічні науки). – Луганськ, 2013. – № 5(264), Ч. ІІ. – С. 110-116.
 4. Шарун Ю.Ф. Роль интеллектуальных умений в профессиональном становлении будущего специалиста в вузе и условия их формирования (по результатам научных исследований второй половины XX века). Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2013. – № 3. – С. 75-79.
 5. Шарун Ю.Ф. Проблема формування інтелектуальних умінь як об’єкт дослідження науковців другої половини XX століття. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр. / За заг. ред. проф. О.М. Микитюка / Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 245-251.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10, площа Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua