СТУПНИЦЬКА Наталія Миколаївна


Доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування

Освіта:

 • 1995 р. — диплом, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет іноземної та російської мови.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська «Проблематика і система образів роману О.І. Солженіцина “В колі першому”» (науковий керівник — Тетяна Іванівна Тищенко).

Професійна кар’єра:

 • 1997 – 2001 рр. — учитель англійської мови у школі;

 • 2001 – 2004 рр. — викладач англійської мови у коледжі;

 • 2004 – 2011рр. — викладач, старший викладач, доцент, Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

 • 2011 – 2015 рр. — доцент кафедри іноземних мов №2, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

 • 2015р. – по т.ч. — доцент кафедри англійської мови ( з 01.10.2022 - кафедри іноземних мов професійного спрямування) , Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів: філологія, літературознавство, аналітика художнього тексту.

Викладає курси:

 • Практичний курс англійської мови для студентів історичного факультету.

Стажування

International Historical Biographical Institute (Dubai-New York– Rome –Burgas - Jerusalem – Beijing) з 24 червня по 20 серпня 2022 р. International Certificate № 8801 від Аugust 20, 2022 р.

Членство у міжнародних організаціях:

TESOL

UALTA

TESOL-Ukraine and Erasmus+ MultiEd project are pleased to acknowledge the participation of Nataliia Stupnytska in the MultiEd International Online Conference «Multilingual Education in Ukraine» (September 26, 2023)

У рамках реалізації проекту Erasmus+ «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» пройшла он-лайн курс «Методологія CLIL» (15 травня – 30 червня 2023 р.)

Основні наукові праці:

 1. Ступницька Н.М. Англійська мова для студентів фінансово-економічних спеціальностей (Ч.1). / Н.М. Ступницька, Л.М. Керопян,Т.В.Підкопай,Т.М.Черниченко та інші. – Харків: Константа, 2006. – 308 с.

 2. Ступницька Н.М. Методичний посібник щодо виконання самостійної роботи для студентів І курсу заочного факультету фінансово-економічних спеціальностей (Ч.1) / Н.М. Ступницька, М.В Козуб, Т.В. Підкопай та інші. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2010. – 76 с.

 3. Ступницька Н.М. Методичний посібник щодо виконання самостійної роботи для студентів І-ІІ курсів заочного факультету фінансово-економічних спеціальностей (Ч.2) / Н.М. Ступницька, М.В Козуб, Т.В. Підкопай та інші. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2010. –104c.

 4. Ступницька Н.М. Архетипічний концепт у літературних творах (на прикладі роману О.І. Солженіцина «В колі першому» /Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки).2018. № 2(4). URL: http://text-intertext.in.ua/n02(04)2018/stupnytska_natalia_04_ 2018. pdf

 5. Ступницька Н.М., Ленська О.О. На шляху до інтертекстуальності. Закарпатські філологічні студії, Ужгород,2019. Вип.10. Том 2 – С. 23-28.
 6. Ступницька Н.М. Сюжетотворна роль образу в літературному творі. Закарпатські філологічні студії. Вип.15. Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.178-182.
 7. Ступницька Н.М., Ленська О.О.Інтерпретування поняття імагології у сучасному літературознавчому дискурсі Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2022.Вип.21. Т.2. – С.194 -198.
 8. Modern trends in the development of linguistics and philology: collective monograph / Lychuk M. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 231 р. Available at : DOI 10.46299/ISG.2022.MONO.PHILOL.2

 9. Аспекти стилістичного аналізу прозового тексту (The Aspects of Stylistic Analysis of Prose Text) // Закарпатські філологічні студії. Вип.26; Т.2 Видавничий дім «Гельветика» 2022. – с. 203-208.

 10. До питання виникнення еколінгівстики // Тези доповідей ХXІІ наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2023. 162 с. – С.123-126

 11. Verbal and Stylistic Means of Expressing the Relationships between the Author and the Subject of the Story // The 7th International scientific and practical conference “Application of knowledge for the development of science” (February 21 – 24, 2023) Stockholm, Sweden. International Science Group. 2023. 428 p.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи 4, м. Харків,
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua