ТЕРЕЩЕНКО Ольга Юріївна


Старший викладач кафедри німецької та французької мов

Освіта:

 • 1986 р. – диплом з відзнакою Мінського державного педагогічного інстітуту іноземних мов, факультет німецької мови (нині Мінський державний лінгвістичний університет).

Професійна кар’єра:

 • 1986 – 1987 – перекладач відділу науково-технічної інформації науково-виробничому об’єднанні по випуску зварювального обладнання (м. Київ);
 • 1993 – 2003 – викладач кафедри іноземних мов Харківського військового університету (ХВУ);
 • 2003 – 2009 – старший викладач кафедри іноземних мов ХВУ/ХУПС;
 • з 2004 р. – старший викладач кафедри німецької та французької мов, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Курси, що викладає:

Німецька мова

Членство:

 • Член методичної комісії факультету іноземних мов
 • Член оргкомітета та редакційної колегії збірника матеріалів школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземних мов:підвищення якості освіти – шлях до формування iнтелектуального капіталу»

Курси та сертифікати:

 • Сертифікат про закінчення курсів «Einweisung in Methodik und Didaktik des verwendungsbezogenen Deutschunterricht, Teil 1» та «Fortbildung in Methodik und Didaktik des verwendungsbezogenen Deutschunterricht, Teil 2» (2003, 2004 р. м. Хюрт, Німеччина)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації Гете- Інституту «Deutsch für Lehrer» (липень 2009 Швебіш Галь, Німеччина)
 • Сертифікати DAAD про закінчення курсів підвищення кваліфікації викладачів німецької мови у галузі техніки « Технічна німецька мова» (2009 р. Німецька Академічна Служба Обмінів, Донецьк) та « Технічна документація. Українсько/російсько- німецький фаховий переклад» («2010р. Німецька Академічна Служба Обмінів, Одеса)
 • Сертифікат (з відзнакою) про закінчення курсів Intercultural Communication in International Business Environments. (2011 p. Deastination Eastagency / OEAD (Österreichischer Austauschdienst), Kirovohrad State Pedagogical University)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови від міністерства освіти ,культури та мистецтва Австрії (BMUKK) «Landeskunde Österreichs» (2014 р. Австрійська Бібліотека,м. Харків)
 • Сертифікат про закінчення курсів підвищення кваліфікації Гете- Інституту «Sprechen und Schreiben im DaF- Unterricht» та « Die „ Goethe- Zertifikate Deutsch B1 und B2“ – Welche Anforderungen haben die Prüfungsformate?» (2014 p. Goethe- Institut , Київ)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації Гете- Інституту « Studienbegleitender Deutschunterricht» (2015 p. Мюнхен, Німеччина)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови від міністерства освіти та жінок Австрії (BMBF) «DaF-Methodik und österrechische Landeskunde» (2016 p. Австрійська Бібліотека,м. Харків)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови від міністерства освіти Австрії (BMB)та програми „Kultur und Sprache“ : «Methodenwerkstatt Landeskunde Österreich» (2016 р. Грац/ Раах , Австрія)
 • Сертифікат про участь у проекті Гете- Інституту «Спільно до мети» (липень та листопад 2017 р. Київ);
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови ОеАД Fortbildungsworkshop «Zeitunglesen, Radiohören…» (02.02.2018);
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови ДААД Fortbildungsseminar «Textproduktion und Argumentation» (14.03.2018) ;
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови міністерства освіти Австрії (BMB) FortbildungsseminarZur DaF-Metohdik und österreichischen Landeskunde (17-18.05 2018)
 • Сертифікат про закінчення курсів підвищення кваліфікації Гете- Інституту
 • „Lebendige Geschichte – Landeskunde im Deutschunterricht“ 29.11.18-30.11-18 Kiew
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови міністерства освіти та науки Австрії (BMB) „Kultur und Sprache“/Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Österreich Fortbildungsseminar Zur DaF-Metohdik und österreichischen Landeskunde (20.02 2019)

Сфера наукових інтересів:

методика та дидактика викладання іноземної мови, міжкультурна комунікація

Основні пубілкації:

1.Взаимосвязь методико-стратегического и социально-ориентированного аспектов обучения иностранному языку. // Тези доповідей V мінародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 17 квітня 2015 року. С. 131- 132.

2.Прийоми навчання усної іноземної мови на аудиторних заняттях у внз Матеріали IV наукової конференції «Новітні технології –для захисту повітряного простору» Харківськоий національний університет Повітряних Сил ім.Івана Кожедуба. 11-12 квітня 2018 р .С 618

3.AnsätzederTheatertechnikenimFremdsprachenunterricht «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». – Матеріали X Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків, 20 квітня 2018р. – 231 с. ( с 200-202)

4.Факторы, влияющие на изучение второго языка. «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». – Матеріали XІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків, 18 квітня 2019р. – 231 с. ( с 151-153)

5.Die Anwendung der Hypnotherapie in der Behandlung von Phobien und Angstörungen. ТерещенкоО.Ю., ЛютенкоР. А. (успівавторствізістудентом) Сучаснітенденціїунауці: збірникстудентськихнауковихпраць – Х.: ХарківськийнаціональнийуніверситетіменіВ. Н. Каразіна, 2015 с.74-77

6.JederistseinesGlückesSchmied.Терещенко О.Ю.,Фурсова А. (у співавторстві зі студенткою) Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015 с.91-95

7.NonverbaleKommunikationТерещенко О.Ю.,Кривоспічка К., Мельникова (у співавторстві зі студентками) Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015 с.69-74

8.DieRollederMassenmedienimLebenderMenschenТерещенко О.Ю., Герасімова Р. (у співавторстві зі студенткою) Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. c.85-88

9.DieBesonderheitenbeimFremdsprachenlernenТерещенко О.Ю., Грищенко В. (у співавторстві зі студенткою) ) Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. c.88-91

10.Werbung im Leben der MenschenТерещенкоО.Ю., КоробкінаР. (успівавторствізістуденткою) ) Сучаснітенденціїунауці: збірникстудентськихнауковихпраць – Х.: ХарківськийнаціональнийуніверситетіменіВ. Н. Каразіна, 2016. C. 102-105

11.Терещенко О.Ю., ст. викл.,Баєва К. (у співавторстві зі студенткою)DieRollenvonrechtsundlinksimHemisphärebeidererstenundbeiweiterenSprachenСучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – 106 c. Ч. ІІС. 15 17

12.Терещенко О.Ю., ст. викл., Асауленко О.,Ященко К. (у співавторстві зі студентами)EinflussderSprachenaufdasGehirn Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – 106 c. Ч. ІІС. 11 14

13.Терещенко О.Ю., ст. викл., Дем’янова М., Лукашкова В. (у співавторстві зі студентамиDieneurolinguistischenundpsychologischenBesonderheitendesZweitspracherwerbs) Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – 106 c. Ч. ІІС. 35 38

14.Терещенко О.Ю., ст. викл.,Турчак М. (у співавторстві зі студентом)Zivilgesellschaft: Defintion, AnzeichenundInstitute Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – 106 c. Ч. ІІС.72 75

15.Терещенко О.Ю., ст. викл.,Мороз Ю. (у співавторстві зі студенткою)SelbstwertgefühlundPersönlichkeitsanspruchMuttersprachler // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018. – Ч.І. – С. 11 – 41.

16.Терещенко О.Ю., ст. викл., Рижков М. (у співавторстві зі студентами) UntersuchungenderMotivationvonMenschenmitbesonderenBedürfnissenMuttersprachler // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018. – Ч.ІІ. – С. 38 – 45

17.Терещенко О.Ю., ст. викл., Сулейманова Є.(у співавторстві зі студентами) StressresistenzalsHauptmerkmalvonProfisportlernMuttersprachler // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018. – Ч.І. – С. 59 – 63

18.Терещенко О.Ю., ст. викл.,Статкевич Т. (у співавторстві зі студентом) Justizgewalt in der UkraineMuttersprachler // Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018. – Ч.ІІ. – С. 75 – 78

19.Терещенко О.Ю., ст. викл., S. BohdanovskijPersönlichkeitimpsychodynamischenAnsatz Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць ЧІІ – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019.c 9-12

20.2 Терещенко О.Ю., ст. викл.,)К. BondarenkoEmotionaleErschöpfung ( Burnout – Syndrom) alsEnergieverlust Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових працьЧІІ – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. С.12-17

21.3) ТерещенкоО.Ю., ст. викл., T. DavydenkoGEGENWÄRTIG ANFORDERUNGEN FÜR DIE ORGANISATION VON TOURISTISCH-REKRATIVEN TÄTIGKEIT NATURSCHUTZGEBIETPARKS IN DER UKRAINE. Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць –.. Ч І Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019– 97 cC.10-13

22.4) Терещенко О.Ю., ст. викл., S.DmitrievEINFLUSSDERKLIMATISCHENFAKTORENAUFTHERMISCHEUNDEISREGELENDENSPENDENDESFLUSSS-SIVERSKIYDONETS Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць ––Ч І Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. C.13-19

24.Терещенко О.Ю., ст. викл.,)К. IvantschichinaBegriffderUnbestimmtheitindenpsychologischenForschungen Сучасні тенденції у науці: збірник Ч. ІІ – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. С.25-28

25.Терещенко О.Ю., ст. викл., K. KochkinaWillenseigenschaftenderPersönlichkeit Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019.С.29-34

26.7)ТерещенкоО.Ю., ст. викл., W. Litwjakowa Vorstellungen über Gerechtigkeitsgefühl in der Psychologie

27.. Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць––Ч ІІ – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. C. 45-52

28.ТерещенкоО.Ю., ст. викл., D. Sopin Methodische Grundlagen der Wasserspiegeldynamikvon hydrologischen Objekten der Fernerkundung nach. Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць––Ч І – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. C. 71-74

29.Терещенко О.Ю., ст. викл., K.TsyhichkoGestaltungsterapiealsMethodederEntwicklungderbegabtenKinder Сучасні тенденції у науці: збірник студентських наукових праць – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019.С. 92-95

30.Работа с параллельными текстами на занятиях иностранного языка по специальности МатеріалиХХVІI засідання школи – семінару «Нові підходи до навчання іноземних мов:підвищення якості освіти – шлях до формування iнтелектуального капіталу»– Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018. – 52 (39-43)

31.. Терещенко О.Ю., ÜbungstypologieundAufgabenfürerfolgreichesDeutschlernenimstudienbegleitendenUnterrichtМатеріали школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземної мови» - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С.55-57

32.7. Терещенко О.Ю., Деятельность – основной принцип для всех этапов обучения иностранному языкуМатеріали школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземної мови» - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С.58-59

33.Терещенко О.Ю., ст. викл MethodenderDramapädadodikunddesszenischenSpiels Матеріали школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземних мов: підвищення якості освіти» - Х.:Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. - 48 с C 43-45

34.Терещенко О.Ю., Методы, позволяющие активизировать работустудента на занятии по иностранному язику. (72) Терещенко О.Ю., МатеріалиХХVІIІ засідання школи – семінару «Нові підходи до навчання іноземних мов:підвищення якості освіти – шлях до формування iнтелектуального капіталу»– Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018. – 86

35.Терещенко О.Ю., Коммуникативность,нагядность,функциональность как важне мотивационные факторы в обучении иностранному язику. (81-86) МатеріалиХХVІIІ засідання школи – семінару «Нові підходи до навчання іноземних мов:підвищення якості освіти – шлях до формування iнтелектуального капіталу»– Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018. – 86

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 8-29, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-51-15, (057) 707-54-53

E-mail: o.j. tereshchenko@karazin.ua