Дошка оголошень кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови


24 листопада відбулась друга сесія семінарів з еколінгвістики, організованих за участі професорки кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови Бондаренко Є.В., яка проходить наукове стажування в рамках програми PAUSE в університеті Гренобль-Альпи.

У презентаціях професорки Бондаренко Є.В. та доцентки Морозової І.І. йшлося про екологію влади в мовленні в історичній перспективі. Бондаренко Є.В. доповідала про інструменти контрпропаганди у сучасних реаліях, а Морозова І.І. – про експлікацію влади й підпорядкованості в дискурсі представниць вікторіанської Англії.


22 листопада 2023 р. у рамках ХХІ студентської наукової конференції «Каразінські читання. Іноземна філологія: пошук молодих» студенти ІІ курсу магістратури денної та заочної форми навчання факультету іноземних мов презентували результати своїх досліджень. Кафедра англійської філології та методики викладання іноземної мови проводила засідання у чотирьох секціях:

  • Секція 1. Лінгвокультурні особливості дискурсу. Дискурс з позиції еколінгвістики (Модератори: канд. філол. наук, доцент Матюхіна Ю.В.; канд. філол. наук, доцент Шпак О.В.);
  • Секція 2. Мудьтимодальні тексти. Художні дискурси (Модератори: канд. філол. наук, доцент Легейда А.В.; канд. філол. наук, доцент Нефьодова О.Д.);
  • Секція 3. Семантика і прагматика. Стратегії і тактики дискурсу (Модератори: канд. філол. наук, доцент Шастало В.О.; канд.філол.наук, доцент Кузнецова О.В.);
  • Секція 4. Мова у сучасному комунікативному просторі. Питання методики навчання іноземної мови (Модератори: канд. філол. наук, доцент Набокова І.Ю.; доктор філософії, доцент Власова В.П.).

Студенти-магістри мали можливість висвітлити актуальні питання лінгвістики та представити результати своїх наукових робіт аудиторії, яка складалася із професорів, доцентів та викладачів кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови, а також студентів старших курсів, присутніх на секціях (від 9 до 43 студентів у різних секціях). Під час активного обговорення досліджень ставились питання за тематикою розвідок, на які молоді науковці намагалися надати вичерпні відповіді. Наукові дискусії стосувалися таких проблем, як особливі риси англомовних інституційних та неінституційних дискурсів (політичного, військового, родинного, любовного, медіадискурсу, кінодискурсу, дискурсу реклами тощо), еколінгвістична специфіка дискурсів, питання дискурсивної особистості, співвідношення і взаємодія вербальних та невербальних компонентів комунікації, стратегії й тактики дискурсу, конструювання гендерної ідентичності, мультимодальне конструювання екологічної ідентичності, механізми реалізації інтертекстуальності, застосування новітніх технологій в процесі викладання іноземних мов тощо. У теплій і доброзичливій обстановці конференції було висловлено зауваження, поради та рекомендації стосовно перспектив лінгвістичних та методичних розвідок.

Плідну роботу багатьох студентів було високо оцінено. Найкращими по секціях було названо дослідження: Секція 1: Трач Христина «Особливості організації міжкультурного родинного дискурсу: вербальні і невербальні аспекти (на матеріалі англомовних творів)», науковий керівник – докт. філол.наук, професор Солощук Л.В.; Секція 2: Нечепоренко Єва «Мультимодальність в англомовній рекламі парфумів (на матеріалі текстів електронних джерел)», науковий керівник – докт. філол.наук, професор Бондаренко Є.В.; Секція 3: Сасіна Юлія «Стратегії і тактики Small talk в англійському дискурсі: когнітивно-прагматичний аналіз», науковий керівник – докт. філол.наук, професор Шевченко І.С. та Севідова Анастасія «Сексизми в англомовному медіадискурсі Британії та США: прагматика та переклад», науковий керівник – канд.філол.наук, доцент Кукушкін В.В.;Секція 4: Афанасьєва Юлія «Конструювання дискурсивної особистості президента США в інавгураційних промовах», науковий керівник – канд.філол.наук, доцент Морозова І.І. та Висицька Юлія «Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у різних типах сучасного англомовного дискурсу», науковий керівник – докт. філол.наук, професор Солощук Л.В.

Бажаємо молодим дослідникам успіхів у захисті кваліфікаційних магістерських робіт, а також натхнення в їхніх майбутніх наукових розвідках!


17 листопада 2023 року у межах гранту PAUSE Академії наук Франції, професор кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови проф. Бондаренко Є.В. виступила з доповіддю на Міжнародній конференції «Наративи та історії кліматичних змін», організованої Лабораторією ILCEA4 університету Гренобль-Альпи (Франція) та університету Свонзі (Велика Британія). Головним завданням конференції було виявлення спільного та специфічного у локальних наративах про зміну клімату в Європі, Великій Британії, Південній Америці та інших регіонах, які утілено в широкому спектрі жанрів, від художньої літератури до мультимедійних ігор. Доповідь Є.В. Бондаренко було присвячено моделюванню концепту ЗМІНА КЛІМАТУ в дискурсі англомовних медіа, а власно, – в публікаціях провідних світових видань, присвячених екологічним проблемам України на тлі російської військової агресії. Викладені нею факти, описана методика моделювання та визначення дотичного концепту ЕКОЦИД в юридичному контексті викликали інтерес авдиторії та надихнули учасників на жваву дискусію.


Філологія: виклики в епоху змін. Студентська наукова конференція

На факультеті іноземних мов відбулась Всеукраїнська студентська наукова конференція «Філологія: виклики в епоху змін», організована командою журналу Student’s Side кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови разом із Науковим товариством філологічного факультету.

Захід було проведено 8 листопада о 13:40. Здобувачі вищої освіти представили доповіді та взяли участь у плідному обговоренні зі студентами та викладачами, що були присутніми на конференції. Серед гостей Каразінського були бакалаври факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Захід планується проводити щорічно у якості студентської організаційної та наукової ініціативи, що є цінним досвідом розвитку студентського незалежного співтовариства. Ця подія була великим досягненням для нас і показала, як важливо об’єднувати студентську громаду в нашому навчальному закладі в цілях наукового зростання та обміну ідеями!

Відзначимо великий потенціал і обдарованість нашого студентського колективу та ще раз дякуємо всім, хто взяв участь у конференції та сприяв її успішному проведенню!


Списки студентів на вибіркові дисципліни кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови на І семестр 2023/2024 н.р.

⇒посилання⇐