Навчальна робота на кафедрі англійської філології та методики викладання іноземної мови


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як «Практична англійська мова», «Теоретична граматика», «Лексикологія», «Стилістика», «Історія англійської мови», «Вступ до германського мовознавства», «Країнознавство», «Історія англійської літератури».

На відділенні англійської філології викладаються спеціальні курси, пов’язані з основними сферами майбутньої трудової діяльності випускників, а саме: «Теорія лінгвістичних досліджень», «Мовна картина світу», «Теорія комунікації». За чотири роки навчання студент отримує базову вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та одержує диплом бакалавра філології. Після закінчення п’ятирічного курсу навчання випускники отримують повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» і одержують диплом магістра.

Високий науково-методичний потенціал та професіоналізм колективу кафедри дозволяє забезпечувати якісну підготовку спеціалістів з іноземної філології, які після закінчення університету отримують такі кваліфікації: «Філолог, викладач англійської мови та літератури, викладач німецької (французької, іспанської, китайської мови), перекладач». За бажанням студенти мають можливість вивчати і більшу кількість мов.