Кадровий склад кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови


Наразі на кафедри працює 1 академік АН ВШ України, 4 професори, 4 доктори наук, 15 доцентів, 16 кандидатів наук, 6 старших викладачів та 4 викладача.

Прізвище, ім'я, по-батькові посада, звання, ступінь профіль в Google Scholar профіль в ResearchGate
Морозова Ірина Ігорівна В.О.зав. кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Шевченко Ірина Семенівна доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України
Бондаренко Євгенія Валеріївна доктор філологічних наук, професор
Морозова Олена Іванівна доктор філологічних наук, професор
Солощук Людмила Василівна доктор філологічних наук, професор
Байбекова Людмила Олександрівна кандидат педагогічних наук, доцент
Кузнєцова Ольга Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент
Кукушкін Владислав Валерійович кандидат філологічних наук, доцент
Легейда Аліна Вікторівна кандидат філологічних наук, доцент
Лобова Оксана Костянтинівна кандидат філологічних наук, доцент
Матюхіна Юлія Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент
Алексєєва Марія Ігорівна

кандидат філологічних наук, доцент

Набокова Ірина Юріївна кандидат філологічних наук, доцент
Нефьодова Олена Дмитрівна кандидат філологічних наук, доцент
Пахаренко Анастасія Валентинівна кандидат філологічних наук, доцент
Скриннік Юлія Сергіївна кандидат філологічних наук, доцент
Шастало (Турченко) Віра Олександрівна кандидат філологічних наук, доцент
Шпак Олена Владиславівна кандидат філологічних наук, доцент

Язловицька (Рибакова) Олена Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Руднєва Ірина Станіславівна кандидат педагогічних наук
Власова (Пліс) Валерія Павлівна доктор філософії, доцент

Конєва (Гольберт) Марина Захарівна

старший викладач

Рубцов Ігор Вікторович старший викладач
Ковалевська Яніна Леонідівна викладач
Кузьменко (Чеботарьова) Анна Олегівна викладач
Ніколаєнко Валерія Олегівна викладач
Полтаран Ольга Олегівна викладач
Гакало Даріна Олександрівна викладач
Негода Ліна Олегівна викладач
Вакуленко Анастасія Ігорівна

викладач

Сірик Тетяна Юріївна викладач
Трач Христина Володимирівна викладач

При кафедрі існує аспірантура, де навчаються аспіранти та здобувачі. Наукова проблематика, над якою працюють співробітники кафедри, включає такі галузі, як теоретичні проблеми функціонально-комунікативної стилістики тексту, когнітивної лінгвістики, аналіз дискурсу, невербальні аспекти комунікації, лінгвофольклористика тощо.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-55-04
E-mail: philmetodengl@karazin.ua