Навчальна робота на кафедрі східних мов та міжкультурної комунікації


Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації забезпечує якісну підготовку спеціалістів з китайської та арабської мов. Після закінчення університету випускники отримують кваліфікацію «Філолог, викладач китайської / арабської мови і літератури, перекладач китайської / арабської мови». Фахівці отримують ґрунтовні знання двох іноземних мов: китайської / арабської та англійської. За бажанням студенти мають можливість вивчати третю іноземну мову (німецьку, іспанську, французьку, італійську або японську). У разі складання державного іспиту з цієї дисципліни випускники отримують додаткову кваліфікацію з третьої мови.

Мета кафедри східних мов та міжкультурної комунікації – підготовка кваліфікованих фахівців у галузі китайської / арабської мови; викладання китайської / арабської мови як другої іноземної; підготовка студентів заочної форми навчання; забезпечення підвищення рівня викладання дисциплін, що відносяться до спектру китайської / арабської філології; сприяння поглибленню інтересу до вивчення китайської / арабської мови та літератури; розробка навчальних матеріалів.

Спеціалісти кафедри викладають такі дисципліни: «Китайська мова», «Практика перекладу китайської мови», «Порівняльна стилістика», «Порівняльна граматика», «Історія китайської мови», «Література Китаю», «Лексикологія китайської мови», «Основи сучасного автоматизованого перекладу з використанням САТ», «Арабська мова», «Усна практика (арабська)», «Практика перекладу арабської мови», «Культурна спадщина арабськомовних країн» та інші.

Кафедра тісно співпрацює з Інститутом Конфуція, створеним на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Співробітництво здійснюється як у науковій, методичній, так і у культурній сфері. Студенти мають змогу познайомитися з традиціями Китаю, взяти участь в організації та проведенні різноманітних культурних заходів, ознайомитися з освітніми програмами.


Методичні вказівки з підготовки до атестаційного екзамену

бакалаври

Іноземна мова – І (китайська мова)
Іноземна мова – ІІ (китайська мова)

Іноземна мова І (арабська мова)

магістри

Іноземна мова – ІІ (китайська мова)