Навчальна робота на кафедрі східних мов та міжкультурної комунікації


Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації забезпечує якісну підготовку спеціалістів з китайської та арабської мов. Після закінчення університету випускники отримують кваліфікацію «Філолог, викладач китайської / арабської мови і літератури, перекладач китайської / арабської мови». Фахівці отримують ґрунтовні знання двох іноземних мов: китайської / арабської та англійської. За бажанням студенти мають можливість вивчати третю іноземну мову (німецьку, іспанську, французьку, італійську або японську). У разі складання державного іспиту з цієї дисципліни випускники отримують додаткову кваліфікацію з третьої мови.

Мета кафедри східних мов та міжкультурної комунікації – підготовка кваліфікованих фахівців у галузі китайської / арабської мови; викладання китайської / арабської мови як другої іноземної; підготовка студентів заочної форми навчання; забезпечення підвищення рівня викладання дисциплін, що відносяться до спектру китайської / арабської філології; сприяння поглибленню інтересу до вивчення китайської / арабської мови та літератури; розробка навчальних матеріалів.

Спеціалісти кафедри викладають такі дисципліни: «Китайська мова», «Ділова китайська мова», «Теорія та практика перекладу китайської мови», «Порівняльна стилістика», «Порівняльна граматика», «Історія китайської мови», «Література Китаю», «Лексикологія китайської мови», «Лінгвокраїнознавство», «Вступ до іноземної філології», «Основи професійної майстерності», «Методика викладання іноземних мов у середній школі», «Методика викладання іноземних мов у вищій школі», «Арабська мова», «Вступ до арабської філології», «Практика перекладу арабської мови».

Кафедра тісно співпрацює з Інститутом Конфуція, створеним на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Співробітництво здійснюється як у науковій, методичній, так і у культурній сфері. Студенти мають змогу познайомитися з традиціями Китаю, взяти участь в організації та проведенні різноманітних культурних заходів, ознайомитися з освітніми програмами.


Методичні вказівки з підготовки до атестаційного екзамену

бакалаври

Іноземна мова – І (китайська мова)
Іноземна мова – ІІ (китайська мова)

Іноземна мова І (арабська мова)

магістри

Іноземна мова – ІІ (китайська мова)