Наукова робота на кафедрі східних мов та міжкультурної комунікації


Науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідницьку роботу у галузі міжкультурної комунікації та перекладу, проблем освіти та методики викладання іноземних мов, приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, виступають на методичних семінарах, де обмінюються досвідом і діляться своїми здобутками.

Наукову роботу на кафедрі активно здійснюють в.о. завідувача кафедри, к.ф.н.доц. Юлія Лахмотова, доц. Світлана Віротченко, проф. Лідія Піхтовнікова, доц. Ірина Хотченко. Ст. викл.Катерина Огієнко та викл. Юлія Нікітіна активно працюють над кандидатськими дисертаціями.

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються за такими актуальними напрямами:

  • теорія міжкультурної комунікації, лінгвокраїнознавство, лінгвокультурологія;
  • прагматика, невербальна семіотика;
  • перекладознавство;
  • історія вивчення іноземних мов;
  • літературознавство країн Сходу;
  • розвиток та становлення закладів освіти в КНР;
  • вища освіта та контроль якості освіти в КНР;
  • методика викладання іноземної мови.

Співробітники кафедри також підтримують наукові контакти з провідними університетами України та зарубіжжя (Аньхойський університет, КНР), беруть участь у наукових заходах, програмах наукового обміну. Результатами такої співпраці є публікація посібників з практики перекладу І.В. Кошелєвої та М.С. Обихвіст.

Кафедра проводить щорічну всеукраїнську науково-методичну конференцію з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні», в якій беруть участь як викладачі, науковці-синологи, аспіранти, фахівці-міжнародники, так і студенти філологічних та історичних спеціальностей. Матеріали тез доповідей публікуються у збірнику матеріалів конференції.

На кафедрі під керівництвом ст. викладача Катерини Огієнко функціонує науковий гурток Popular science: orientalism (Популярна наука: сходознавство). Викладачі кафедри Ольга Закурдаєва, Станислав Науменко, Максим Кривоніс, Дана Турчанінова, Анастасія Коваль проводять активну науково-дослідницьку роботу зі студентами, публікують у співавторстві тези доповідей на наукових конференціях. Долучатися до спільноти наукового гуртка можна за посиланням.

Забеспечення академічної доброчесності в університеті