БЕЗУГЛА Лілія Ростиславівна


Професор кафедри німецької філології і перекладу, доктор філологічних наук (2009), професор (2011).
Закінчила у 1987 році з відзнакою Харківський державний університет (відділення німецької мови), а у 1992 році – відділення англійської мови.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Історична динаміка мовленнєвого акту квеситиву в німецькій і англійській мовах» (11.11.1998, ХНУ ім. В.Н. Каразіна);

 • Докторська: «Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі» (18.02.2009, КНУ ім. Тараса Шевченка).

Професійна кар'єра:

 • 1987-1991 – вчитель англійської мови СШ № 119 м. Харкова;
 • 1991-1999 – викладач кафедри іноземних мов Харківської Академії Міського Господарства;
 • 1999 – 2009 – доцент кафедри німецької філології і перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
 • 2009 – до т. ч. – професор кафедри німецької філології і перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лінгвістична прагматика, когнітивна лінгвістика, дискурсологія, лінгвопоетика, перекладознавство, порівняльно-історичне мовознавство.
 • Має близько 200 наукових та науково-популярних праць.
 • Підготувала 10 кандидатів наук за спеціальністю «Германські мови»(2007–2016).
 • Член редколегії 3-х фахових наукових видань: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов»; Міжнародний електронний збірник наукових праць «Когніція. Комунікація. Дискурс», напрям «Філологія»; Науковий журнал Української спілки германістів вищої школи «Германістика в Україні».
 • Член 2-х спеціалізованих рад із захисту дисертацій (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Херсонський державний університет).

Педагогічна діяльність:

 • Викладає курси:«Німецька мова» (4-й курс),«Вступ до германської філології», «Історія німецької мови», «Історія лінгвістичних учень», «Прагмалінгвістика і дискурсологія».
 • Член журі IV етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови (з 2015–по т.ч.).
 • Автор і співавтор 10-ти навчальних видань, серед яких 4 підручника з грифом МОН України.

Інші досягнення:

Стажування у ФРН та Австрії за підтримки ДААД (1995–96, 1997, 2003–04, 2006, 2010, 2012, 2015, 2017), Міністерства культури Баварії (2001–02), Міністерства культури Австрії (2001).

Громадська діяльність:

 • Член Конгресу літераторів України і Міжрегіональної спілки письменників України.
 • Член редколегії літературно-художнього альманаху «Харківський міст».
 • Керівник поетичної студії факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна „LiTerra“.
 • Автор 5-ти збірок поезій та численних публікацій у альманахах і літературній періодиці (творчий псевдонім – Лілія Силіна).
 • Член Харківського Клубу пісенної поезії ім. Ю. Візбора.

Курси, які викладає:

«Німецька мова»,«Вступ до німецької філології», «Історія німецької мови», «Історія лінгвістичних учень».

Основні наукові праці:

 1. 1.Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі : [монографія] / Л.Р. Безугла. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с.

  2.Субъектоцентрическая модель речемыслительного акта / И.П. Сусов, Л.Р. Безуглая // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 168. – Т. 2. – С. 284–287.

  3.Прагмалингвистическая концепция И.П. Сусова : Послесловие / Л.Р. Безуглая // Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. – Вінниця : Нова книга, 2009. – С. 249–260.

  4.Имплицитные смыслы в дискурсе: когнитивно-коммуникативный поход / Л.Р. Безуглая // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2010. – № 1. – С. 8–11. – Режим доступа : http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no1-2010/bezugla

  5.Sprachliche Indikatoren des impliziten propositionalen Sinnes einer Sprechhandlung / L.R. Bezugla // Wort-Bedeutung, Sinn und Wirkung. – Słupsk : Akademii Pomorskiej, 2011. – S. 30–37.

  6.К разграничению понятий «значение» и «смысл» в прагмалингвистике / Л.Р. Безуглая // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2012. – № 4. – С. 6–23. – Режим доступа: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no4-2012/bezugla

  7.Лінгвопрагматика дискримінації у публіцистичному дискурсі : [монографія] / Л.Р. Безугла, І.О. Романченко. – Харків : ФОП Лисенко І.Б., 2013. – 182 с.

  8.Неискренность в немецкоязычном дискурсе : [монография] / Л.Р. Безуглая, Е.Н. Бабич. – Saarbrücken : Lambert, 2013. – 264 S.

  9.Arten von Implikaturen / Liliia Bezugla // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik. – Fr./M. : Peter Lang, 2013. – S. 169–182.

  10.Прагмапоэтика в когнитивном измерении / Л.Р. Безуглая // Вісник Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія «Філологія». – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 20–27.

  11.Три этапа развития лингвопрагматики: от речевого акта к дискурсу / Л.Р. Безуглая // Дискурс и стиль: теоретические и прикладные аспекты : [кол. монография] ; под ред. Г.Я. Солганика, Н.И. Клушиной, Н.В. Смирновой. – М. : Флинта, Наука, 2014. – С. 81–93.

  12.Динамика антропоцентризма в дискурсивной лингвопрагматике / Л.Р. Безуглая // Stylistzka XXIII, 2014. – Opole : Uniwersytet Opolski. – С. 87–100.

  13.Семантика и прагматика: к проблеме соотношения понятий / Л.Р. Безуглая // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2015. – №10. – С. 8–26. – Режим доступа : https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no10-2015/bezuglaa-l-r

  14.Rhetorische Aussagen und Aufforderungen im deutschsprachigen dialogischen Diskurs / Lilia Bezugla // Text und Diskurs. – 2015. – No 8. – S. 197–211.

  15.Bezugla, Liliia. Some Issues in Integration of Poetics and Pragmatics // Актуальные проблемы стилистики. – 2016, № 2. – Москва : МГУ им. М.В. Ломоносова. C. 62–68.

  16.Безуглая Л.Р. Терминосистема имплицитности в лингвистике // Вісник Харків. нац. універ. ім. В.Н. Каразіна. – 2016. – № 83. – С. 6–16.

  17.Безуглая Л.Р. Импликатуры поэтического текста в аспекте перевода / Безуглая Л.Р. // Когниция, коммуникация, дискурс. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. – № 14. – С. 8–18. – Режим доступа : https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no14-2017/bezuglaa-l-r

  18.Anredepronomen im Deutschen, Englischen, Ukrainischen und Russischen: eine soziolinguistische und soziokulturelle Betrachtung / Liliia Bezugla // Der Sprachdienst. – 2017. – Heft 3. – S. 145–154.

  19.Безугла Л.Р. Тавтологічні висловлення у німецькому і українському діалогічному дискурсі / Л.Р. Безугла // Мовні і концептуальні картини світу. – 2017. – Вип. 61. – С. 37–47.

  20.Bezugla, Liliia. Dramendialoge und sprachpragmatische Analyse // Germanistik in der Ukraine. Wisschenschaftliche Zeitschrift. – Jahrheft 12’2017. – S. 72–79.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua