ГОВОРУХА Наталія Володимирівна


Доцент кафедри німецької філології і перекладу, кандидат філологічних наук (2013).
Закінчила у 1997 році Харківський державний університет (відділення німецької мови).

Захищені дисертації:

  • Кандидатська: «Когнітивно-прагматичнівластивості тавтологічних висловлень (на матеріалі німецькомовного дискурсу» (17.04. 2013, ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

Професійна кар'єра:

  • 1997-2011 – викладач кафедри німецької філології і перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
  • 2013 – до т. ч. – доцент кафедри німецької філології і перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

  • Сфери наукових інтересів: лінгвістична прагматика, когнітивна лінгвістика, дискурсологія, перекладознавство, порівняльно-історичне мовознавство.
  • Має близько 18 наукових та науково-популярних праць.

Педагогічна діяльність:

  • Викладач курсів: "Німецька мова", "Практика перекладу".
  • Член журі I етапу МАН з німецької мови (2018).

Інші досягнення:

Стажування у ФРН за підтримки ДААД (2003-2004), мовне стажування у видавництві м. Нюрнберг за підтримки Bundesamt für die Arbeit (2000).

Курси, які викладає:

"Німецька мова"

Основні наукові праці:

1.Говоруха Н.В. Когнитивно-семантические типы импликатур тавтологических высказываний в немецкоязычном дискурсе / Говоруха Н.В. // Германістика у XXI столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика : мат-ли наук. конф. германістів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 22-23.

2.Говоруха Н.В. Тавтологические высказывания как намеренная речевая аномалия / Говоруха Н.В. // Каразінські Читання: Людина. Мова. Комунікація : мат-ли X Міжнар. наук. конф. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 63-65.

3.Говоруха Н.В. Структурные типы тавтологических высказываний / Говоруха Н.В. // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. ХІ Міжнар. наук. конф. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 61-62.

4.Говоруха Н.В. Стратегический потенциал тавтологических высказываний в немецкоязычном дискурсе / Говоруха Н.В. // Германістика у XXI столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика : мат-ли наук. конф. германістів. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 11

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua