КАРПУСЕНКО Наталія Вікторівна


Доцент кафедри німецької філології і перекладу, кандидат філологічних наук (2012).

Закінчила у 2006 році з відзнакою Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Німецькомовний науково-лінгвістичний текст і дискурс: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти» (2016).

Професійна кар'єра:

 • 2006 – 2007 — викладач кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету;
 • 2007 – 2010 — аспірант кафедри німецької філології і перекладу ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • 2008 – 2012 — викладач на кафедрі німецької філології і перекладу;
 • 2012 – 2016 — старший викладач кафедри німецької філології і перекладу;
 • 2016 – по т.ч. — доцент кафедри німецької філології і перекладу.

Наукова діяльність:

 • Сфера наукових інтересів: функціональні стилі, німецькомовний науково-лінгвістичний дискурс, стилістичні аспекти вивчення мови, дискурсологія, лінгвістика тексту, політичний дискурс.
 • Автор та співавтор 10 наукових статей у фахових виданнях, 7 тез міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: «Практика німецької мови як другої іноземної» (1-й курс), «Практика німецької мови як першої іноземної» (1 курс, заочне відділення), «Практика перекладу німецької мови як другої іноземної» (4 та 5 курс).
 • Автор 3 навчально-методичних посібників для навчання німецької мови як другої іноземної у ЗОШ.

Курси, які викладає:

«Німецька мова», «Практика перекладу німецької мови».

Основні наукові праці:

 1. Мошкіна (Карпусенко) Н.В. Засоби активізації уваги читача у науковому німецькомовному тексті / Н.В. Мошкіна(Карпусенко) // Зб. наук. пр. ЗНУ «Нова філологія». – 2008. – № 30. – С. 248–254.
 2. Мошкіна (Карпусенко) Н.В. Універсальні ознаки стилю наукової німецькомовної літератури / Н.В. Мошкіна (Карпусенко) // Гуманітарний вісник. Серія «Іноземна філологія (Текст)». – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – Число 12. – С. 100–105.
 3. Мошкіна (Карпусенко) Н.В. Експресивність науково-лінгвістичного німецькомовного тексту / Н.В. Мошкіна (Карпусенко) // Наукові записки. Серія «Філологічні науки (Мовознавство)». – Кіровоград : КДПУ імені В. Винниченка, 2009. – №. 81(2). – С. 184–188.
 4. Мошкіна (Карпусенко) Н.В. Стилістичні можливості граматики в німецькомовному науково-лінгвістичному тексті / Н.В. Мошкіна (Карпусенко) // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2009. – № 838 (57). – С. 76–80.
 5. Мошкіна (Карпусенко) Н.В. Особливості лінгвістичного терміна, місце термінології в лексичній системі німецькомовної наукової літератури / Н.В.Мошкіна (Карпусенко) // Зб. наук. пр. Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» «Новітня Філологія». – Миколаїв. – № 1 (31). – 2009. – С. 76–85.
 6. Карпусенко (Мошкіна) Н.В. Експансія синтаксичної структури як засіб стилістичної виразності у німецькомовному науково-лінгвістичному дискурсі / Н.В. Карпусенко (Мошкіна) // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 928 (63). – С. 167–172.
 7. Мошкіна (Карпусенко) Н.В. Текст як комунікативна одиниця. Прагматичність тексту / Н.В. Мошкіна (Карпусенко) // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : IX міжнар. наук. конф., 5 лютого 2010 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 215–216.
 8. Карпусенко (Мошкіна) Н.В. Особливості передання та сприйняття інформації в науково-лінгвістичному німецькомовному тексті / Н.В. Карпусенко (Мошкіна) // Актуальні проблеми філології: мовознавство, перекладознавство, методика викладання філологічних дисциплін : І міжвуз. наук. конф., 28–29 травня 2010 р. : тези доп. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – С. 84–88.
 9. Карпусенко (Мошкіна) Н.В. Прагматичні функції науково-лінгвістичного дискурсу / Н.В. Карпусенко (Мошкіна) // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : X міжнар. наук. конф., 4 лютого 2011 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 122–123.
 10. Карпусенко (Мошкіна) Н.В. Стилістичний потенціал синтаксису німецькомовних науково-лінгвістичних текстів / Н.В. Карпусенко (Мошкіна) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк. – № 6. Ч. 1. – 2011. – С. 53–57.
 11. Карпусенко М.В., Карпусенко Н.В. Особливості реалізації комунікативних стратегій у президентських дебатах США (на прикладі Х. Клінтон та Д. Трампа) )/ М.В. Карпусенко, Н.В. Карпусенко// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса. –№ 27. – том 2. – 2017. – C. 51–54.
 12. Карпусенко М.В., Карпусенко Н.В. Синтаксичні особливості синтаксичних структур президентських дебатів (на прикладі 3 дебатів Х. Клінтон та Д. Трампа)/ М.В. Карпусенко, Н.В. Карпусенко// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса. – № 33. – том 2. – 2018. – C. 48–50.
Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua