КАСЬЯНОВА Вікторія Геннадіївнадоцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу, кандидат психологічних наук.

Освіта:

 • 1985 – закінчила з відзнакою Харківський державний університет, факультет іноземних мов за спеціальністю «англійська мова та література»; кваліфікація: вчитель, викладач, перекладач; ст.лейтенант, состав командний.

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 29 років.

 • 1987–2002 – викладач, ст.викладач, доцент кафедри іноземних мов Харківської Державної Академії Міського Господарства (ХІІКБ, потім ХДАМГ);
 • 2002-2006 – доцент, професор кафедри філології Військового Інституту Внутрішніх Військ МВС України (Академія Національної Гвардії);
 • з 2006 по т.ч. – доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу. Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Захищена дисертація:

 • кандидатська «Психологічні основи формування професійно-іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.» (спеціальність: 19.001 – загальна психологія, історія психології; 13.002 – методика викладання мови, ( Московський державний відкритий педагогічний університет, диплом КТ № 010967, Москва, 15.09.1995; Університет внутрішніх справ МВС України, диплом ДК № 005731, Київ, 9.02.2000);
 • тема докторської дисертації «Динаміка психологічної організації управлінської діяльності суб’єкта» затверджена 25.10.2002 Вченою Радою ХДПУ ім.Г.С. Сковороди.

основні стажування

 • “IntensiveEnglishAcquisitionCourse, AdvancedLevel” (EducationalServicesInternational) (20.04. – 20.06.1992,сертифікат KHI06);
 • Референт-перекладач, науково-виробниче об’єднання «АБЇС» (сертифікат 23453945, 31.05.1999);
 • Менеджер, науково-виробниче об’єднання «АБЇС» (сертифікат 23453945, 4.08.1999);
 • “Introduction To The Methodology Of Teaching Military English”, International Teacher Training Course, Partnership For Peace, Military Language Training Centre, Zrinyi Miklos National Defense University, Budapest, Hungary, (сертифікат 06-17 June 2005);

звання: доцент кафедри іноземних мов, диплом ДЦ № 001908.

грамоти: з 1990 рокув трудовій книжці записано 14 подяк за навчання та виховання студентів, почесна грамота (приказ 254, 13.06.2005) та грамоти (17.10.2002; 20.06.2003; 26.03.2004; 17.09.2004) за «високий професіоналізм, творчу ініціативу, …….».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=hHQRwz8AAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Kasianova

http://orcid.org/0000-0002-0536-9320

Cфера наукових інтересів:

Психологія (загальна, педагогічна, соціальна), методика викладання мов, переклад, англійська мова сфери будівництва та архітектури, менеджмента та маркетингу, фінансів та аудиту, юриспруденції, військової справи, медицини.

Викладає курси:

 • Ділова іноземна мова.
 • Іноземна мова за фахом.
 • Іноземна мова професійного спрямування.

Основні публікації:

 1. Касьянова В.Г.N.O. Miroshnyk, Marketing strategy as a partof international economic relations strategy at an enterprise Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі: студентськи студії : зб. наук. статей студентів. Вип. 5. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 720
 2. Касьянова В.Г. Межкультурный взгляд на нормы менеджмента в рамках преподавания английского языка для специальных целей / В.Г. Касьянова // Международная конференция «Пути актуализации освоения и преподавания языка в 21 веке». – Кировоград : КНПУ, 2009. – С. 25–33.
 3. .Касьянова В.Г. Обучение иноязычной текстовой деятельности в области международного права / В.Г. Касьянова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2011. – № 972. – С.179–183.
 4. Касьянова В.Г. Деякі особливості перекладу англомовної документації нафтової галузі українською мовою / В.Г. Касьянова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2013. – № 1071. – С.139–144.
 5. Касьянова В.Г. Корекція соціально-професійних фобій у студентів-економістів через формування цілепокладання на заняттях з англійської мови / В.Г. Касьянова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2014. – № 1125. – С.100–104.
 6. Касьянова В.Г. Реалізація мовленнєвої діяльності у студентів немовних вузів / В.Г. Касьнова // Вісник Харківського університету. Серія «Психологія». – Харків, 1999. – № 452.
 7. КасьяноваВ.Г. Психологічно-методичний вплив побудови мовного курсу на засвоєння іноземної мови /В.Г. Касьянова // Вісник Харківського університету. Серія «Психологія». – Харків, 1999. –№ 460.
 8. Касьянова В.Г. Страна, в которой мы живем (из истории Украины) / В.Г. Касьянова, В.Д.Петров,Н.И.Пчель­ников // Методические указания для самостоятельной работы иностранных студентов под­готовительного отделения. – Харьков : ХИИГХ, 1993. – 70 с.
 9. Касьянова В.Г. Русско-английско-французско-арабский словарь по математике (для студентов-иностранцев) : метод. пособие / В.Г. Касьянова, Ю.Е. Пече­нежский. – Харьков : ХИИГХ, 1994. – 74 с.
 10. Касьянова В.Г. Методичні вказівки до вивчення курсу “Архітектурне проектування” / В.Г. Касьянова, Л.В. Дрьомова, С.О. Шубович. – Харків : ХДАМГХ, 2000. – Ч. 1. – 34 с.
 11. Касьянова В.Г. Методичні вказівки до вивчення курсу “Архітектурне проектування” / В.Г. Касьянова, Л.В. Дрьомова, С.О. Шубович. – Харків : ХДАМГХ, 2000. – Ч. 2. – 40 с.
 12. Касьянова В.Г. Викладання спецкурсів «PublicRelations» та «Management» англійською мовою / В.Г. Касьянова // Вісник Харківського національного університету. Серія «Романо-германська філологія». – Харків: Константа, 2001. – № 536.
 13. Касьянова В.Г. Системний підхід до аналізу управлінської діяльності суб’єкта / В.Г. Касьянова, Т.Б. Хомулен­ко // IV Міжнародні психологічні читання «Психологія у сучасному вимірі: теорія та практика».Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразина. Серія «Психологія». – Харків, 2002. – № 550, ч. 2. – С. 95–97.
 14. Касьянова В.Г. Онтопсихологія в контексті психології успіху (структура та основні поняття блоку спецкурсу психокорекції) / В.Г. Касьянова // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «Психологія». – Харків, 2002. –Вип. 9. – С. 120–126.
 15. Касьянова В.Г. Психологічна організація управлінської діяльності суб’єкта (зміст поняття) / В.Г. Касьянова // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків, 2002. – Вип. 15. – С. 152–160.
 16. Касьянова В.Г. Рефлексивна організація управлінської діяльності суб’єкта / В.Г. Касьянова // Вісник Київ.пед. ун-ту імені Драгоманова. – Київ, 2003. – Вип. 1. – С. 118–124.
 17. Касьянова В.Г. Динаміка психологічної організації системи управлінської діяльності суб’єкта / В.Г. Касьянова // Костюківські міжнародні читання. Вісник Київ. ін-ту психології. – Київ, 2003. – № 2.
 18. Касьянова В.Г. Переклад слів-індикаторів з англійської на українську мови у наукових текстах / В.Г. Касьянова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія». – Харків : Константа, 2003. – № 611. – С. 27–30.
 19. Касьянова В.Г. Вивчення змісту довготривалої пам’яті суб’єкта управлінської діяльності засобами системного аналізу / В.Г. Касьянова // Вісник ХДПУ імені Г.С. Сковороди. Серія «Психологія». – Харків, 2003. – Вип. 10. – С. 68–76.
 20. Касьянова В.Г. Обучение этике менеджмента и бизнеса через англоязычные мультимедийные средства / В.Г. Касьянова // Четвертий міжнародний науково-практичний семінар «Мультимедійні засоби в навчанні мов і перекладу». – Київ : КНУ імені Т. Шевченка, 2007. – С. 19–21.
 21. Касьянова В.Г. Межкультурный взгляд на нормы менеджмента в рамках преподавания английского языка для специальных целей / В.Г. Касьянова // Международная конференция «Пути актуализации освоения и преподавания языка в 21 веке». – Кировоград : КНПУ, 2009. – С. 25–33.
 22. Касьянова В.Г. Обучение иноязычной текстовой деятельности в области международного права / В.Г. Касьянова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2011. – № 972. – С.179–183.
 23. Касьянова В.Г. Деякі особливості перекладу англомовної документації нафтової галузі українською мовою / В.Г. Касьянова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2013. – № 1071. – С.139–144.
 24. Касьянова В.Г. Корекція соціально-професійних фобій у студентів-економістів через формування цілепокладання на заняттях з англійської мови / В.Г. Касьянова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2014. – № 1125. – С.100–104.

Основні навчально-методичні видання:

1.Касьянова В.Г. Macroeconomics – English Bridge Course : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів / В.Г. Касьянова. – Харків : РВП «Оригінал», 1999. – 120 с.

2.Касьянова В.Г. Методичні вказівки з розвитку навичок мовлення англійською мовою / В.Г. Касьянова. – Харків : ХДАМГХ, 1999. – 80 с.

3.Касьянова В.Г. Історія англійської мови : посібник / В.Г. Касьянова. – Харків : Військовий інститут внутрішніх військ МВС України, 2005. – 157 с.

4.Касьянова В.Г. ManagementNorms: Cross-culturalView (Кроскультурний погляд на норми менеджменту) : навч.-метод. посібникдля студ. економ. спеціальностей / В.Г. Касянова, В.С. Кузьмина. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 151 с.

5.Касьянова В.Г. Internationallawforstudentsofeconomics : навч. посібник / В.Г. Касьянова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 203 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44, (057) 707-51-44,
E-mail: dilovamova@karazin.ua