КРИВЕНКО Віктор Петрович


Завідувач кафедри німецької філології та перекладу, кандидат філологічних наук (1986), доцент (1992).

Закінчив у 1973 році ХДУ ім. О. М. Горького зі спеціальністю “Німецька мова та література”.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Функції претеріту у сучасній німецькій мові» (1986 р., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко)

Професійна кар'єра:

 • 1980 – 1994 — викладач факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
 • 1994 – 1998 — викладач в університеті Ерланген-Нюрнберг (ФРН);
 • 1998 – 2003 — заступник декана з навчальної роботи факультету іноземних мов;
 • з 1998 – по т.ч. — доцент, завідувач кафедри німецької філології та перекладу факультету іноземних мов.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, порівняльна граматика німецької та української мов, переклад;
 • Має близько 60 наукових праць;
 • Підготував 1 кандидата наук за спеціальністю «Германські мови».

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: «Теоретична та порівняльна граматика німецької та української мов», «Аспектологія» (спецкурс), «Німецька мова», «Практика перекладу німецької мови», «Загальна теорія другої іноземної мови»;
 • Автор і співавтор 7 навчальних видань.

Курси, які викладає:

«Теоретична та порівняльна граматика німецької та української мов», «Аспектологія» (спецкурс), «Німецька мова», «Практика перекладу німецької мови», «Загальна теорія другої іноземної мови».

Основні наукові праці:

 1. Кривенко В.П., Шаронова О.В. Die Syntax einfacher Sätze im Dolmetschen // Харків: ХНУ, 2003. – 67 с.
 2. Кривенко В.П. Матеріали для вступних іспитів з німецької мови // Харків: ХНУ, 2004. – 8 с.
 3. Кривенко В.П. К проблеме грамматического статуса немецких частиц // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – № 635. – С. 88-91.
 4. Кривенко В.П., Данильченко Д.О. Синхронный и диахронный аспект грамматикализации и ее этапы // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2005. – № 667. – С. 140-143.
 5. Кривенко В.П., Гриценко М.І. Модальні частки у спонукальному дискурсі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – Харків, 2006. – №725. – С. 57-61.
 6. Кривенко В.П., Безугла Л.Р., Ейгер Г.В. Сократовский диалог. Прагмакогнитивный анализ // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 24. – С. 68-75.
 7. Кривенко В.П. Перевод немецкого претерита в аористической функции на русский язык // Переклад у ХХІ столітті: Тези наукової конференції. – Харків: ВІВВ МВС України, 2005. – С. 16-17.
 8. Кривенко В.П., Данильченко Д.О., Прасол К.Ю. Вступ до усного послідовного перекладу // Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 48 с.
 9. Кривенко В.П. Перевод претерита в перфективной функции на русский язык // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу / Мат-ли 4ї всеукр. наук. конф. 19-20 квітня 2007 р. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – С. 72-73.
 10. Кривенко В.П. Tempus und Aktionsart: Навчально-методичний посібник // http://www-library.univer.kharkov.ua.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua