КРИВЕНКО Віктор Петрович


Доцент кафедри романо-германської філології, кандидат філологічних наук (1986), доцент (1992).

Закінчив у 1973 році ХДУ ім. О. М. Горького зі спеціальністю “Німецька мова та література”.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Функції претеріту у сучасній німецькій мові» (1986 р., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко)

Професійна кар'єра:

 • 1980 – 1994 — викладач факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
 • 1994 – 1998 — викладач в університеті Ерланген-Нюрнберг (ФРН);
 • 1998 – 2003 — заступник декана з навчальної роботи факультету іноземних мов;
 • 1998 – 2020 — завідувач кафедри німецької філології та перекладу факультету іноземних мов;
 • 1998 – 2022. — доцент кафедри німецької філології та перекладу факультету іноземних мов.
 • 2022 – по т.ч. — доцент романо-германської філології факультету іноземних мов.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, порівняльна граматика німецької та української мов, переклад;
 • Має близько 60 наукових праць;
 • Підготував 1 кандидата наук за спеціальністю «Германські мови».

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: «Теоретична та порівняльна граматика німецької та української мов», «Аспектологія» (спецкурс), «Німецька мова», «Практика перекладу німецької мови», «Загальна теорія другої іноземної мови»;
 • Автор і співавтор 7 навчальних видань.

Громадська діяльність:

 • Член Асоціації українських германістів (АУГ).

Стажування:

Стажування у Мовному центрі КПЦ «Будинок Нюрнберга» (представництво Інституту імені Гете)з 01.10.2020 р. по 31.12.2020 р., м. Харків.

Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації (29.12.2020)Тема: «Інноваційні та цифрові технології, методи, форми та засоби навчання».

Курси, які викладає:

Практика перекладу ІІ (німец)

Стаж роботи: 31 рік

Основні наукові праці:

1.Кривенко В.П., Шаронова О.В. Die Syntax einfacher Sätze im Dolmetschen // Харків: ХНУ, 2003. – 67 с.

2.Кривенко В.П. Матеріали для вступних іспитів з німецької мови // Харків: ХНУ, 2004. – 8 с.

3.Кривенко В.П., Гриценко М.І. Модальні частки у спонукальному дискурсі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – Харків, 2006. – №725. – С. 57-61.

4.Кривенко В.П., Данильченко Д.О., Прасол К.Ю. Вступ до усного послідовного перекладу // Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 48 с.

5.Кривенко В.П. Tempus und Aktionsart: Навчально-методичний посібник // http://www-library.univer.kharkov.ua.

6.“УМОВНИЙ СПОСІБ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ – КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ” Старіченко Т. С. (Харкiв) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів збірник статей, випуск 18, с. 151-156 (2022р.)

Тези доповідей наукових конференцій:

Кривенко В.П. До питання про синонімію претеріта та плюсквамперфекта // Тези доповідей ХXІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків, ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. – С. 17–18.

Статті у співавторстві зі студентами:

Кривенко В.П. Крайнюк І.В. Граматичні категорії дієслова у німецькій мові // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів : збірник статей. Вип. 15. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С.70-74

Кривенко В.П. Кайда А.О. Проблема частин мови у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів : збірник статей. Вип. 15. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С.36-42

Кривенко В.П. Ільїна К.О. Система граматичних категорій іменника у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів : збірник статей. Вип. 15. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С.29-36

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: v.krivenko@karazin.ua