ЄВТУШЕНКО Вiкторiя Миколаївна


Старший викладач кафедри німецької філології і перекладу.
Закінчила у 1998 році з відзнакою Харківський державний університет (відділення німецької мови).

Професійна кар'єра:

 • 1998 - 2005 – викладач кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 • 2005 – до т.ч. - ст. викладач кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: стилістика, лексикологія
 • Має близько 20 наукових праць.

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: "Німецька мова", "Теорія та практика перекладу німецької мови".
 • Автор 2 навчальних видань.

Інші досягнення:

Стажування у ФРН за підтримки ДААД (1996-1997, 1999), Гете-Інституту (2012).

Курси, які викладає:

"Практичний курс німецької мови як основної та другої".

Основні наукові праці:

 1. Євтушенко В.М. Дихотомічна система типів коннотації /В.М. Євтушенко // Вісник харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2000.– № 500.- С. 203 – 207.
 2. Євтушенко В.М. Аналіз синонімічного ряду: на матеріалі синонімів німецької мови / В.М. Євтушенко // Мотивація, кваліфікація, якість: питання теорії і практики: XI міжнар. Науково-практ. конф. Асоціації українських германістів, 25-26 листопада 2004 р.: тези доп.–Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004.– С. 51–53.
 3. Євтушенко В.М. Типи аналізу синонімічного ряду /В.М. Євтушенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2004.– № 636.– С.195-198.
 4. Євтушенко В.М. Щодо визначення поняття «стилістичне маркування» /В.М. Євтушенко // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація – Харків - 2007.Тези доп.– С.65–66.
 5. Євтушенко В.М. Роль поняття «стилістичне маркування» у визначенні характеристик слова / В.М. Євтушенко // Запорізький національний університет – Нова філологія - 2005.–Випуск 2(22).– С.24-28.
 6. Євтушенко В.М. Виникнення і розвиток стилістичних маркувань у словниках німецької мови /В.М. Євтушенко // Матеріали IV міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур» - Донецьк – 2006.–частина 1.– С.50–52.
 7. Євтушенко В.М. Особливості викладання іноземних мов на мовних курсах / В.М.Євтушенко // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі.– Харків –2010.–С.66-68
Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua