МОРОЗОВА Олена Іванівна


професор, доктор філологічних наук

професор кафедри англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В.Н.Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61022, Україна

Освіта і кваліфікація

2011 вчене звання професора

2008 науковий ступінь доктора наук; дисертацію "Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови)" захищено у Київському національному лінгвістичному університеті, Україна

1989 вчене звання доцента

1985 науковий ступінь кандидата наук; дисертацію "Функціонально- семантична кореляція прикметника та дієслова в сучасній англійській мові" захищено у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка), Україна

1980 – 1984 аспірант Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка (нині Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка), Україна

1970 – 1975 навчання на факультеті іноземних мов Харківського державного університету імені А.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна); диплом філолога, викладача англійської мови і літератури
(з відзнакою)

Професійна діяльність

45 років роботи за спеціальністю на кафедрі англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (раніше Харківського державного університету імені О.М.Горького)

2009 по теперішній час професор кафедри англійської філології

2000 Фулбрайтівський професор (США, Аризонський ун-т)

1987– 2009 доцент кафедри англійської філології

1986 – 1987 старший викладач кафедри англійської філології

1978 – 1986 викладач кафедри англійської філології

1975 – 1978 лаборант кафедри англійської філології, викладач з погодинною оплатою

Курси, що викладаються

Лекційні:

 • Theoretical Grammar of English / Теоретична граматика англійської мови (англійською мовою, для студентів IV курсу)
 • Ecological approach to analyzing the English language / Екологічний підхід до аналізу англійської мови (англійською мовою, для студентів V курсу)
 • Когнітивна лінгвістика (для аспірантів)
 • Теоретична граматика англійської мови (для аспірантів)
 • Еколінгвістика (для аспірантів)
 • Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень (для аспірантів)

Практичні:

 • Spoken English / практика усного мовлення (V курс)
 • Academic Writing / академічне письмо (аспіранти)

Аспіранти, які захистилися під науковим керівництвом

1993 Малімонова Н.В.

1996 Старцева Н.М.

2001 Пироженко О.Г.

2004 Потапова О.І.

2011 Пшеничних А.М.

2015 Носолевська В.Л.

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика, дискурсологія, еколінгвістика, медійна лінгвістика, мультимодальна лінгвістика, проблеми мовленнєвого впливу. Проблематика пов’язана з концептуальними структурами та операціями, що знаходяться в основі застосування мови, з одного боку, і розумово-комунікативною діяльністю (дискурсом), з іншого. Дослідження спрямовані на зближення цих царин лінгвістичного знання, для того щоб теоретичні побудови слугували досягненню практичних цілей (навчання іноземної мови, переконання, протидія омані та маніпуляції).

Гранти

2000 індивідуальний грант програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Аризонский ун-т, м. Тусон, США)

2000 індивідуальний грант за програмою Сороса «Research Support Scheme»

2015-2018 учасник колективного гранту "Crisis, conflict and critical diplomacy: EU perceptions in Ukraine and Israel / Palestine", що фінансувався фондом Жана Моне

2019-2021 відповідальний виконавець держбюджетної теми наукових досліджень ф-ту іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна "Еколінгвістичний підхід до аналізу германських мов та процесу їх навчання у закладах вищої освіти України" (2019-2021 р., номер державної реєстрації 0119U002534)

2019-2021 - координатор міжнародного проєкту "Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine's Multilingual Education and European Integration" / "Розвиток потенціалу професійної підготовки викладачів іноземної мови як шлях України до багатомовної освіти та Євроінтеграції" у межах програми Erasmus+ K2: "Capacity Building in the Field of Higher Education"/"Нарощування потенціалу вищої освіти"

Членство у професійних і громадських організаціях

 • Експерт МОН України (секція 21: Літературознавство, мистецтвознавство, мовознавство)
 • Член спеціалізованої ради з захисту дисертацій Д 64.051.27 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
 • Українське фулбрайтівське коло / Ukrainian Fulbright Circle (громадська організація випускників програми імені Фулбрайта в Україні)
 • УАКЛіП / Українська організація когнітивної лінгвістики і поетики (наукове товариство)
 • Член редколегії наукових видань, затверджених ВАК України: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Міжнародна електронна збірка праць із філології "Когніція. Комунікація. Дискурс", Вісник університету імені Альфреда Нобеля, серія "Філологічні науки"
 • Член редколегії іноземного рецензованого наукового видання "LegeArtis: Language yesterday, today, tomorrow", що входить до наукометричної бази даних Web of Science

Основні наукові праці

1.До проблеми виділення одиниць дискурсу: дискурсема неправди. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: (Колект. монографія) / Під загальн. ред. І.С.Шевченко.Харків: Константа, 2005. С. 65-104.

3. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: (Колект. монографія) / Під загальн. ред. І.С.Шевченко.Харків: Константа, 2005. С. 15-19. (успіавторстві з І.С. Шевченко).

5.Діяльнісний стиль мислення у лінгвістичних дослідженнях. Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. 2008. № 811. С. 41-45.

8.OBJET PETIT a: лінгвістичний ракурс. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. 2009. Т. 12, № 1. С. 25-30.

9.Паралаксні об’єкти в лінгвістиці. Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія філологія. 2009. Т. 12. №3. С.5-9.

10.Когнітивні моделі ситуації в лінгвістичних студіях. Нова філологія: Зб. наук. пр. Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2010, Вип.41. С. 75-84.

13.Дискурс як комунікативна подія. Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Мовознавство. 2010. № 7. С. 134-138.

14. Інтеракційний фрейм як структура комунікативно релевантного знання: теоретичний та дидактичний аспекти. Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у вузі : колективна монографія під ред. В.Г.Пасинок. 2013. С. 177-190.

16.Ризоморфність дискурсних реалізацій неправди. Нова філологія: Зб. наук. пр. Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2010, Вип. 43. С. 99-103.

17.Комбінаторна семантика дієслова lie. Нова філологія: Зб. наук. пр. Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2011. Вип. 47. С. 97-102.

18.Stance: позиція суб’єкта дискурсивної діяльності. Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія філологія. 2011. Т. 14. №1. С. 87-93.

22.Speech Manipulation in a Multi-Party Interactive Field. Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія філологія. 2013. Т. 16, №2. С. 84-91.

23. Інтеракційний фрейм як структура комунікативно релевантного знання: теоретичний та дидактичний аспекти. Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у вузі : колективна монографія під ред. В.Г.Пасинок. 2013. С. 177-190.

25.Lying as a Parallax Stance. Towards the Ecology of Human Communication [Ed. by M. Bogusławska- Tafelska, A. Drogosz] Cambridge Scholars Publishing, 2015. P. 241-249.

26.Модифікації базової тональності неправдивих висловлень. Записки з романо-германської філології [ред. І.М. Колегаєва]. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. Вип. 1(34). Одеса: КП ОМД, 2015. С. 108-114.

27.Екологічний підхід до аналізу неправдивих висловлень. Мовні і концептуальні картини світу. Вип.55. Київ: ВПЦ «Київський університет». 2015. С.258-266.

28.Monomodal and multimodal instantiations of conceptual metaphors of Brexit. LEGE ARTIS Language yesterday, today, tomorrow. Vol. II. No 2. 2017. P. 250-283.

29.Transparency Across Semiotic Modes: An Ecological Stance. Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface. Ed. by E.Chrzanowska-Kluczewska, O.Vorobyova. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. P.49-68.

30. Analytical Reading: Fields Of Vision: підручник з аналітичного читання для студентів і курсу кафедри англійської філології факультету іноземних мов. Харків:
Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 262 с. (Співавтори: Самохіна В.О., Легейда А.В.).

32.Linguoecoloical approach to capturing concepts: a case study of transparency. Accents and Paradoxes of Modern Philology. 2018. Iss.2. P. 32-51.

33.The influence of context on the metaphoric framing of the European Union in Ukrainian mass media. Cognition, Communication, Discourse. 2018. No17. Р. 141-154.

34. Лінгвістичний аналіз наратива (на прикладі історій про особистий досвід бенефіціантів благодійних організацій). Записки з Українського мовознавства. 2019. Вип. 26(2). С. 242–248. (у спіавторстві з Шуваєвою А.О.)

35. Ukraine's journey to Europe: strategic macronarrative and conceptual metaphors. European Security. 2019. Vol. 28(3). P. 323-340.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

Телефон: (057) 707-55-04

E-mail: elena.i.morozova@gmail.com ; elena.i.morozova@karazin.ua

ORCID: 0000-0002-7223-0337

Scopus Author ID: 57197715302