КРИВОРУЧКО Сергій Іванович


В.о. завідувача кафедри німецької філології і перекладу, кандидат філологічних наук (2011).
Закінчив у 2000 році з відзнакою Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (за спеціальністю «Німецька мова та література»).

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Лінгвопрагматичні властивості перлокутивних оптимізаторів у сучасному німецькомовному дискурсі» (2011 р., ХНУ ім. В.Н. Каразіна)

Професійна кар'єра:

 • 2000 – 2007 — викладач кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
 • 2007 – 2010 — аспірант кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2011 – 2014 — старший викладач кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2014 – до т. ч. — доцент кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2020 – до т. ч. — в.о. завідувача кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лінгвістична прагматика, дискурсологія.
 • Має близько 30 наукових праць.
 • Член журі Університетського конкурсу студентських наукових робіт (спеціальність «Філологія», ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014 – до т. ч.).

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: "Німецька мова", "Практика перекладу".
 • Автор і співавтор 5-ти навчальних видань, серед яких 2 підручника з грифом МОН України.

Інші досягнення:

Закордонні стажування за підтримки Німецької академічної служби обмінів ДААД (університет імені Фрідріха та Олександра, Ерланген-Нюрнберг, ФРН): 03.-05.2003, 10.2003-02.2004, 11.-12.2006, 10.-12.2009, 11.-12.2010, 01.-02.2013, 10.2014, 10.2017.

Курси, які викладає:

«Практичний курс німецької мови як першої та другої іноземної мови».

Основні наукові праці:

 1. Криворучко С. И. Речевое воздействие как объект лингвистических исследований / С.И.Криворучко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 897. – С. 131–137.
 2. Криворучко С. І. Лінгвопрагматичні властивості перлокутивних оптимізаторів у сучасному німецькомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови». Харьков, 2011. 21 с.
 3. Криворучко С. И. Система речевого воздействия в терминах теории речевых актов / С.И.Криворучко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1102. – С. 50–57.
 4. Криворучко С. И. Оптимизация речевого воздействия с позиций теории речевых актов / С.И.Криворучко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. – 2015. – Вип. 81. – С. 56–68.
 5. Криворучко С. И. Стратегия перлокутивной митигации как способ оптимизации речевого воздействия / С.И. Криворучко // Science and Education a New Dimension. Philology, IV (25). – Issue: 105. – Budapest, 2016. – Р. 68–72.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua