ДУДКА Лариса Анатоліївна


Викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта:

 • 1998 р. — закінчила Харківський національний педагогічний університет, факультет української мови і літератури за спеціальністю «Українська мова і література та французька мова».

Професійна кар’єра:

 • 2003 – 2016 рр. — викладач кафедри романської філологіі факультету іноземної філології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
 • 2016 р. по т.ч. — викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Інші досягнення:

стажування

 • Семінар для викладачів вищих навчальних закладів, Французький інститут в Україні, Французький центр, м.Харків, 11 лютого 2005р.
 • Міжнародна літня школа « Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у європейському освітньому просторі», м. Ужгород, 2016;

Профіль в Google Академії

Cфера наукових інтересів:
філологія

Викладає курси:

 • Іноземна мова.
 • Друга іноземна мова.

Основні убликації:

 1. Дудка Л.А. В.Підмогильний і Ж.Дюамель: апологія психоаналізу/Дудка Л.А. // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: матеріали VI міжнародної конференції.–Том I. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2000. –С. 181 – 186.
 2. Дудка Л.А. Жорж Дюамель: проблема людини /Дудка Л.А. //Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: матеріали VII міжнародної конференції.–Том I. –Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. –С. 168 – 169.
 3. Проблематика екзистенціалізму в циклі романів Жоржа Дюамеля «Хроніка Паск’є» /Дудка Л.А. //Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: матеріали Xміжнародної конференції.–Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. –С. 301 – 302.
 4. Минкин Л.М, Дудка Л.А. Психолого-педагогические принципы активизации резервних возможностей личности при обучении иностранным язикам / Л.М. Минкин, Л.А. Дудка // Методологія сучасних наукових досліджень : материалы VII. Науково-практ. конф. (4–5 листопада 2010 р.). – Х : 2010. – С.24.
 5. Минкин Л.М, Дудка Л.А. Темпоральность ментального кинетизма дискурса / Л.М. Минкин, Л.А. Дудка // Лингвистические иметодические аспекты преподавания иностранных языков: материалы II. Международной научн. конф. – Белгород : 2011. – С.183-185.
 6. Дудка Л.А. Вигуки як супутники імперативу// Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доп. ХII наук. конф. з міжнар. участю (1 лютого 2013 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С96–98.


Контактна информація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44, (057) 707-51-44,
E-mail: dilovamova@karazin.ua