Якість освіти


  • Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми та організації освітнього процесу протягом воєнного стану


  • Результати опитування серед студентів щодо організації виховної роботи на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша

Запрошуємо роботодавців та випускників освітньої програми "Англійська мова та література і переклад, друга іноземна мова" пройти опитування щодо якості ОП.

Із результатами опитування студентів І та ІІ рівнів освіти можна ознайомитися тут:


Вимоги до обсягів письмових поточних контрольних/залікових/екзаменаційних робіт /кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша

Шкала оцінювання письмових поточних контрольних/залікових/екзаменаційних робіт/кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша