Навчальна робота на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша


Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та 2 (магістерського) рівнів денної форми навчання за освітніми програмами
 • «Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова»;
 • «Німецька мова та література і переклад та англійська мова»;
 • «Французька мова та література і переклад та англійська мова»;
 • «Переклад (іспанська та англійська мови)»;
 • «Переклад (китайська та англійська мови)»;
 • «Переклад (арабська та англійська мови»;


та заочної форми навчання за програмами

 • «Англійська мова і література та переклад»;
 • «Німецька мова і література та переклад»;
 • «Французька мова і література та переклад»;
 • «Переклад (іспанська)»;
 • «Переклад (китайська)».

Унікальність навчальної роботи на кафедрі полягає в тому, що вона охоплює всіх студентів факультету іноземних мов денної форми навчання, що також означає велику відповідальність за формування їхньої перекладацької компетенції.

Головними дисциплінами, що викладаються більшістю науково-педагогічних працівників кафедри, є Практика перекладу англійської мови для здобувачів з основною англійською мовою та Практика перекладу англійської мови для здобувачів з англійською другою мовою. На бакалаврському рівні ці наскрізні дисципліни читаються протягом 5 семестрів та 4 семестрів відповідно, а на магістерському – протягом двох семестрів. Концепція викладання практики перекладу була розроблена групою провідних фахівців на чолі з д.п.н., професором Черноватим Л.М., якому також належить ідея розробки комплексу навчально-методичних матеріалів серії Dictum Factum. Сьогодні всі аспекти практики перекладу викладаються на основі підручників та посібників саме цієї серії, не зайвим буде зазначити, що ними також користуються в більшості ЗВО України, що готують перекладачів.

Серед інших дисциплін, що є освітніми компонентами навчальних програм, варто пригадати унікальні авторські курси як теоретичного, так і практичного характеру, як, наприклад,

 • «Вступ до перекладознавства» (розробник професор Ребрій О.В.);
 • «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу» (розробник доцент Тащенко Г.В.);
 • «Основи письмового перекладу» (розробник к.ф.н. Кайсіна Д.М.);
 • «Український переклад: історія та сучасність» (розробник ст. викладач Пєшкова О.Г.);
 • «Лексикологія з порівняльним компонентом» (розробник доцент Фролова І.Є.);
 • «Порівняльна граматика англійської та української мов» (розробник професор Мартинюк А.П.);
 • «Порівняльна стилістика англійської та української мов» (розробник професор Мартинюк А.П.);
 • спецкурс «Основи англо-українського кіноперекладу» (розробник доцент Лук’янова Т.Г.);
 • «Історія перекладу» (розробник доцент Кальниченко О.А.);
 • спецкурс «Основи теорії редагування перекладів» (розробник професор Ребрій О.В.);
 • «Методика викладання перекладу у ЗВО» (розробник професор Черноватий Л.М.);
 • «Теорія перекладу як міжкультурної комунікації» (розробник професор Ребрій О.В.);
 • «Академічне письмо та переклад» (розробник професор Черноватий Л.М.);
 • «Основи комп’ютерної лінгвістики» (розробник доцент Ольховська А.С.).

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх перекладачів є виробнича практика, наскрізна програма якої побудована з урахуванням вимог сучасного ринку праці та розрахована на адаптацію здобувачів вищої освіти до різних типів виробничих умов відповідно до професійних прав випускників, прописаних в освітньо-професійних програмах, за якими вони навчаються.

План методичної роботи на 2022-2023 навчальний рік