РЕБРІЙ Олександр Володимирович


завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, доктор філологічних наук, професор.

Освіта:

  • Закінчив у 1991 році Харківський державний університет (ХДУ), перекладацьке відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

  • кандидатська «Оказіоналізми в сучасній англійській мові: структурно-функціональний аналіз» (Харківський державний університет, 1997 р.);
  • докторська «Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014 р.).

Професійна кар’єра:

  • 1991-1993 – аспірант денної форми навчання кафедри перекладу та англійської мови;
  • 1993-1997 – аспірант заочної форми навчання кафедри перекладу та англійської мови;
  • 1993-1995 – викладач кафедри перекладу та англійської мови;
  • 1995-1998 – старший викладач кафедри перекладу та англійської мови;
  • 1998-2011 – доцент кафедри перекладу та англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна;
  • з 2012 – завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, з 2018 року після перейменування – кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша.

Головний редактор Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»

Сфера наукових інтересів:

перекладознавство (має понад 150 наукових та 20 навчально-методичних публікацій).

Профіль в Google Академії

Навчальні дисципліни для здобувачів освіти другого (магістерського) освітнього рівня:

-«Вступ до перекладознавства»;

-«Основи теорії редагування»;

-«Теорія міжкультурної комунікація»;

-«Глобальні проблеми сучасності»;

-Є факультетським керівником перекладацької практики.

Навчальні дисципліни для здобувачів третього (доктор філософії) освітнього рівня:

-«Загальна теорія перекладу»;

-«Жанрові теорії перекладу»;

-«Переклад і міжкультурна комунікація»;

-«Переклад у поліпарадигмальному і міждисциплінарному вимірах».

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

1. Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. 376 c.

2.RebriiO. Translation as an Art: A Mimetic Background. Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface. Text – Meaning – Context. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. Vol. 14. Р. 183–196. (Scopus)

3.RebriiO. Systemic approach to translation: experimental research. Advanced Education / Новітня освіта: науковий журнал. Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. Вип. 8. С. 109–114. (Web of science)

4.РебрійО., РебрійІ. Системність і творчість у перекладі: психолінгвістичний підхід. Psycholinguistics. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2018. Вип. 23(2). С. 180–191. (Webofscience)

5.RebriiO. Systematicity vs Creativity: Experimental Approach to Translating Culture-Bound Nonce Words. Translation Today: National Identity in Focus. Studies in linguistics, Anglophoneliteratures and cultures. Berlin: PeterLangGmbH, 2019.Vol. 24. C. 39–47 (Scopus)

6.RebriiO.V., TashchenkoG.V. Cultural Specifics of Precedent Namesas a Factor of Cognitive Equivalence in Translation. Cognition, communication, discourse. №18. 2019. С. 119–128. URL: https://periodicals.karazin.ua/cognitiondiscourse/article/view/13259

7.RebriiO., TashchenkoG. Translation Strategies for Phonographic Deviations: A Psycholinguistic Approach.Psycholinguistics. 2020. № 28 (2). Р. 148–163. (WebofScience, Scopus)

8. Ребрій О. В., Пєшкова О. Г. Як перекладачі грають в мовні ігри і перемагають: експериментальне дослідження. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. Вип. 92. С. 82–91

9.RebriiO., DemetskaV. Adaptation, Association, andAnalogy: TripleA of the Translator’s Decision-Making. East European Journal of Psycholinguistics. Lutsk: Lesya Ukrainka Volyn National University. Vol. 7, Number 2, 2020. P. 231–242. (Scopus)

10.Rebrii O. Visualization as a Mechanism of Problem-solving in Translation: Experimental Approach. Text-Image-Music: Crossing the Borders. Berlin: Peter Lang GmbH, 2021. Vol. 19. Р. 419–432. (Scopus)

11. Rebrii O., Bondarenko Ie., Rebrii I, Translating artlangs: the clash of worldviews. Cognition, communication, discourse, 2022 No. 24. P. 68–77

12. Rebrii O., Rebrii I., Pieshkova O. When words and images play together in a multimodal pun. Lublin Studies in Modern Languages and Literature. Maria Curie-Sklodowska University Press. Vol. 46. No 2. 2022. P. 85-97. (Scopus)

13. Ребрій О. В. Вступ до перекладознавства : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету іноземних мов. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 116 с.

14. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису: навч. посібник. 5-е вид., стер. Вінниця: Нова книга, 2020. 152 с.

15. Ребрій О. В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. 2-ге вид., стер. Вінниця: Нова книга, 2020. 240 с.

16. Ребрій О. В. Теорія міжкультурної комунікації: конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» факультету іноземних мов.Харків, 2022. 100 с.

Контактна інформація:

E-mail: transengl@karazin.ua;

o.v.rebrii@karazin.ua