РЕБРІЙ Олександр Володимирович


завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, доктор філологічних наук, професор.

Освіта:

 • Закінчив у 1991 році Харківський державний університет (ХДУ), перекладацьке відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Оказіоналізми в сучасній англійській мові: структурно-функціональний аналіз» (Харківський державний університет, 1997 р.);
 • докторська «Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014 р.).

Професійна кар’єра:

 • 1991-1993 – аспірант денної форми навчання кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1993-1997 – аспірант заочної форми навчання кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1993-1995 – викладач кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1995-1998 – старший викладач кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1998-2011 – доцент кафедри перекладу та англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • з 2012 – завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови, з 2018 року після перейменування – кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша.

Головний редактор Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»

Сфера наукових інтересів:

перекладознавство (має понад 150 наукових та 20 навчально-методичних публікацій).

Профіль в Google Академії

Навчальні дисципліни:

 • «Вступ до перекладознавства»;
 • «Основи теорії редагування перекладів»;
 • «Теорія перекладу як міжкультурної комунікація»;
 • «Практика перекладу англійської мови»;
 • Є факультетським керівником перекладацької практики.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

1.Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. 376 c.

2.Rebrii O. Translation as an Art: A Mimetic Background. Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface. Text – Meaning – Context. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. Vol. 14. Р. 183–196. (Scopus)

3.Rebrii O. Systemic approach to translation: experimental research. Advanced Education / Новітня освіта: науковий журнал. Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. Вип. 8. С. 109–114. (Web of science)

4.Ребрій О., Ребрій І. Системність і творчість у перекладі: психолінгвістичний підхід. Psycholinguistics. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2018. Вип. 23(2). С. 180–191. (Webofscience)

5.Rebrii O.V. Translation as a means of constructing cultures: philosophical foregrounding.Когниция, Коммуникация, Дискурс. 2018. №16. С. 64–71. URL: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no16-2018/rebrii-o-v.

6.RebriiO. Systematicity vs Creativity: Experimental Approach to Translating Culture-Bound Nonce Words. Translation Today: National Identity in Focus. Studies in linguistics, Anglophoneliteratures and cultures. Berlin: PeterLangGmbH, 2019.Vol. 24. C. 39–47 (Scopus)

7.RebriiO.V., TashchenkoG.V. Cultural Specifics of Precedent Namesas a Factor of Cognitive Equivalence in Translation. Cognition, communication, discourse. № 18. С. 119–128. URL: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/issue-no18-2019/rebrii-o-v-tashchenko-g-v

8.Rebrii O., Tashchenko G. Translation Strategies for Phonographic Deviations: A Psycholinguistic Approach.Psycholinguistics. 2020. № 28 (2). Р. 148–163. (WebofScience, Scopus)

9.Ребрій О. В., Пєшкова О. Г. Як перекладачі грають в мовні ігри і перемагають: експериментальне дослідження.Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. Вип. 92. С. 82–91

10.RebriiO., DemetskaV. Adaptation, Association, andAnalogy: TripleaoftheTranslator’sDecision-Making. EastEuropeanJournalofPsycholinguistics. Lutsk: LesyaUkrainkaVolynNationalUniversity. Vol. 7, Number 2, 2020. P. 231–242. (Scopus)

11.Ребрій О. В., Панькова А. В. Як перекласти головоломку і не зламати голову. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація. Херсон: ВД «Гельветика», 2020. Вип. 2. С. 135–143

12.RebriiO. Visualization as a Mechanism of Problem-solving in Translation: Experimental Approach. Text-Image-Music: Crossing the Borders. Berlin: Peter Lang GmbH, 2021. Vol. 19. Р. 419–432. (Scopus)

13.RebriiO.,PieshkovaO. Languagegamesvs. thegameoftranslation. SHSWebofConferences.TITA2020. Kyiv, 2021. Vol. 105. https://doi.org/10.1051/shsconf/202110503004.

14.Ребрій О. В. Вступ до перекладознавства : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету іноземних мов. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 116 с.

15.Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису: навч. посібник. 5-е вид., стер. Вінниця: Нова книга, 2020. 152 с.

16.Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. 2-ге вид., стер. Вінниця: Нова книга, 2020. 240 с.