Наукова робота на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша


Кафедра має значний науковий потенціал. Дослідження проводяться за двома напрямами:

  • перекладознавство й методика навчання перекладу;
  • регулятивна лінгвістика.

Дослідження в межах першого напряму, який очолюють професор Л.М. Черноватий та доцент О.В. Ребрій, зорієнтовані на проблеми сучасного перекладознавства, зокрема, художнього та галузевого перекладу, та їх врахування у процесі формування перекладацької компетенції. Зміст згаданих досліджень висвітлюється у наукових публікаціях, кількість яких за останні п’ять років перевищила 100, а їх результати реалізовано під час розробки навчально-методичних матеріалів для підготовки майбутніх перекладачів (4 підручники та 8 посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), які використовуються і в інших українських центрах навчання перекладу. За першим напрямом захищені 5 дисертацій під керівництвом професора Л.М. Черноватого.

У рамках другого напряму, який очолює професор А.П. Мартинюк, формується наукова школа регулятивної лінгвістики, що проводить фундаментальні дослідження з германської філології у таких галузях, як когнітивна лінгвістика, дискурсологія, лінгвокультурологія, гендерна лінгвістика. У центрі уваги представників школи — роль мовного знака в регуляції соціальної поведінки індивідів як членів лінгвокультурних соціумів. Школа налічує двадцять одного кандидата наук, дванадцять з яких захистили дисертації під керівництвом професора А.П. Мартинюк, сім — під керівництвом доцента І.Є. Фролової та два — під керівництвом доцента О.В. Ребрія. Доцент І.Є. Фролова після опублікування монографії «Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі» розробляє в межах школи новий напрям «Комунікативно-функціональні студії дискурсу». Результати досліджень оприлюднені у понад 140 наукових публікаціях.