КАЛЬНИЧЕНКО Олександр Анатолійович


доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Закінчив у 1977 році Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХДУ), перекладацьке відділення факультету романо-германської філології.

Професійна кар’єра:

 • 1977–1978 молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації Всесоюзного науково-дослідного і проектно-технологічного інституту хмелярства;
 • 1979 – по теперішній час – викладач, старший викладач, доцент кафедри іноземних мов Харківського автодорожного інституту (зараз університету) (ХАДІ);
 • з 1999 – по теперішній час – доцент кафедри теорії та практики перекладу Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”;
 • з 2008 – по теперішній час – доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів:
історія та теорія перекладу, методика викладання перекладу.

Курси, які викладає:

 • «Історія перекладу»,
 • «Теорія перекладу»,
 • «Практика усного та письмового перекладу»,
 • «Основи анотування та реферування англомовних текстів українською мовою»,
 • «Художній переклад».

Основні наукові праці:

 1. Кальниченко О.А., Камовнікова Н.Є. (Kalnychenko O., Kamovnikova N.) Oleksandr Finkel’ on the Problem of Self-Translation // inTRAlinea: online translation journal. University of Bologna, Italy. Vol. 21. URL: http://www.intralinea.org/archive/article/2349 (Scopus)

 2. Кальниченко О.А. Закоханий в переклад: Із спадщини Валерія Подміногіна. (Рецензія на збірникнаукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу). // Вчені записки ХГУ «НУА».Харків : Вид-во НУА, 2018. Вип. 24. С. 442–445.

 3. A Sketch of the Ukrainian History of Translation of the 1920s // Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History / Eds. Antoine Chalvin, Anne Lange, Daniele Monticelli. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2011. – P. 255-267.
 4. Трактат Фрідріха Шлейєрмахера „Про різні методи перекладу” та його значення для сучасного перекладознавства // Вчені записки ХГІ „НУА”. – 2002. – Т. VIII. – C. 503-533.
 5. Українська перекладознавча думка 1920-х – початку1930-х років: Хрестоматія вибраних праць з перекладознавства. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 504 с. (разом з Поляковою Ю. Ю.)
 6. «Тарас Бульба» в українських шатах: переклад та формування національної свідомості // Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н.Каразіна. – 2012. – №1002. – С. 137-146. (разом з Кальниченко Н.М.)
 7. Псевдопереклад як перекладознавча проблема // Протей: Переклад. альм. – Х.: Вид-во НУА, 2009. – Вип. 2. – С. 148-162.
 8. Микола Лукаш як теоретик перекладу: актуальність теоретичного спадку // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89, № 1. – С. 63-70. (разом з Кальниченко Н. М.)
 9. Автопереклад як перекладознавча проблема // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Міжмовна та міжкультурна комунікація. – 2011. – Т. 1, № 1. – С. 37-45.
 10. Історія перекладу та думок про переклад в текстах та коментарях. Ч. 1. – Х.: Вид-во НУА, 2005.– 132 с. (Рекомендовано МОН України, разом з Подміногіним В. І.)
 11. Transportation (Перевезення). – Харків: Видавництво ХНАДУ, 2007. (Рекомендовано МОН України, разом з Вороновою Є. М.).
 12. Посiбник з англо-українського науково-технiчного перекладу (автомобільна галузь) – Харків: ХГУ “НУА”, 2006. – Ч. 1.– 128 с. (Рекомендовано МОН України, разом з Рабіновичем Е. Х., Кучером Г. М.)
 13. Кальниченко О.А. Kalnychenko O. History of Ukrainian thinking on translation (from the 1920s to the 1950s // Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies. – Berlin: Frank&Timme GmbH, 2017. Р. 309–338.