ОЛЬХОВСЬКА Алла Сергіївна


доктор педагогічних наук, професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша.

Освіта:

 • 2002 р. — диплом з відзнакою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, перекладацьке відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Методика формування граматичних навичок усного перекладу з української мови на англійську у майбутніх філологів» (2012 р., Спеціалізована вчена рада Київського національного лінгвістичного університету);
 • Докторська: «Теоретичні і методичні засади розвитку фахової компетентності магістрів-перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (2018 р., Спеціалізована вчена рада Хмельницького національного університету)

Професійна кар’єра:

 • 2007-2008 рр. — викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ;
 • 2008-2011 рр. — аспірант кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ;
 • 2011-2012 рр. — викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ;
 • 2012-2013 рр. — старший викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ;
 • з 2013 р. — доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ.

Напрямки наукової діяльності:

методика викладання перекладу у ВНЗ, теорія і практика перекладу (має понад 30 наукових публікацій).

Навчальні курси:

 • «Практика перекладу англійської мови»,

Основні наукові публікації:

 1. Ольховська А. С. Посібник для навчання майбутніх філологів передачі імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української мови на англійську (категорія означеності / неозначеності) : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю „Переклад” (англійська мова)] / Ольховська А. С. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 76 с.
 2. Ольховська А. С. Основи професійної майстерності перекладача : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова)] / А. С. Ольховська. – Харків : Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 132с.
 3. Ольховська А. С. Синхронний переклад у суспільно-політичній сфері : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова)] / А. С. Ольховська. – Харків : Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 152 с.
 4. Ольховська А. С. Морально-етичний компонент особистісної складової перекладацької компетентності: методичний аспект / А. С. Ольховська // ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology. – 2013. – I(7). – Issue 14. – P. 175-179.
 5. Ольховська А. С. Правові аспекти діяльності перекладача як об’єкт фахового навчання / А. С. Ольховська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – №5(39). – С. 131–144.
 6. Ольховська А. С. Охорона та безпека праці перекладача у професійній підготовці / А. С. Ольховська // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2014. – Випуск LXVIII. – Частина ІІ. – С. 48–59.
 7. Ольховська А. С. САТ-програми у структурі навчання майбутніх перекладачів / А. С. Ольховська // Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – № 63. – С. 75–81.
 8. Ольховська А. С. Курс «Чинники успішного працевлаштування за фахом» у структурі фахової підготовки перекладачів / А. С. Ольховська // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. – 2015. – Випуск 1(9). – С. 257–262.
 9. Ольховська А.С. Експериментальна перевірка ефективності навчання майбутніх перекладачів письмового перекладу із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія. Київ: ВЦ КНЛУ, 2017. Вип. 27. С. 98–107
 10. Ольховська А. С. Принципи навчання усного синхронного та письмового перекладу як основа організації процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів // Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2017. № 12(155). С. 54-61
 11. Ольховська А.С. Розвиток фахової компетентності магістрів-перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: теорія і практика. Х.: ТОВ «Планета-Принт», 2018. 286 с.
 12. Ольховська А. С. (Olkhovska A. S.) Testing Efficiency of the Methodology of Teaching Students Majoring in Philology to Translate Texts Using CAT-tools: A Pilot Study // Advanced Education. – 2017. Київ: Видавництво Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2017. IV(43). Issue 88. P. 34 – 36. (WEB OF SCIENCE)
Телефон (служ.): (057) 707-54-42

E-mail:transengl@karazin.ua