ЧЕРНОВАТИЙ Леонід Миколайович


Професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України

Освіта:

 • 1972 – Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХДУ), перекладацьке відділення факультету іноземних мов

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Співвідношення типів навчальної інформації в процесі формування іншомовних граматичних навичок» (1980 р.)
 • Докторська: «Основи теорії педагогічної граматики іноземної мови» (2000 р., Київський національний лінгвістичний університет)

Професійна кар’єра:

 • 1972-1974 – військовий перекладач;
 • 1975-1978 – аспірант кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1978-1981 – викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1981-1983 – старший викладач кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1983-2012 – завідувач кафедри перекладу та англійської мови (сучасна назва: кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша);
 • з 2012 – професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша.

Сфера наукових інтересів:

методика навчання перекладу, методика навчання іноземних мов, психолінгвістика, перекладознавство.

Підготував 8 кандидатів наук і 1 доктора наук, має понад 300 наукових та навчально-методичних публікацій.

Профіль в Google Академії

Курси, які викладає:

 • «Методика викладання іноземної мови та перекладу у ЗВО»
 • «Переклад англомовних патентів українською мовою»
 • «Переклад англомовного психологічного дискурсу українською мовою»
 • «Академічне письмо»
 • «Практика перекладу англійської мови»

Основні наукові і науково-методичні праці:

 • Grammar Teaching: Inductive vs Deductive Approach Issue Revisited. – Poznan: Widawnictwo Naukove VAM Studia Anglica Poznaniensie, 1990. – P. 111-119.
 • Linguistic and Technical Preparation in the Training of Technical Translators and Interpreters. – American Translators Association Scholarly Monograph Series. – vol. VI. – 1993. – Amsterdam / Philadelphia, 1993. – P.123-149 (co-author Niedzielsky Н.).
 • Методика викладання перекладу як спеціальності. Вінниця : Нова Книга, 2013. 376 с/
 • Understanding the Translation Process: An Important part of Translator Trainers’ Professional Competence. in TRAlinea Special Issue: Challenges in Translation Pedagogy / edited by Maria Piotrowska and Sergiy Tyupa. Bologna University, 2014. Permanent URL: http.://www.inTRAlinea.org/specials/article/2118.
 • Causes of text misinterpretation and translator’s strategies under the conditions of ambiguity. Preklad a kultura 5. Nitra-Bratislava : Univerzita Konstantina Filozofa, 2015, P.199-209.
 • Pedagogical grammar as the framework of research in teaching foreign languages. Parts 1-11. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Вип. 29 (2016) – 39 (2021).
 • Особливості перекладу конфесійних текстів в англійській та українській мовах. Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колективна монографія/ за ред. К. І. Мізіна. Переяслав-Хмельницький; Кременчук: ПП Щербатих О. В. 2019. С. 362-375.
 • English language-teaching terminology and its translation into Ukrainian. Багатовимірний простір філології: колективна монографія / ред. В. Д. Бялик. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С.71-97.
 • Перекладознавчі та дидактичні аспекти передачі українською мовою англомовних термінів у галузі кіберправа. Ukrajinskẏ jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoevrópskom priesotre / Ed. Jarmila Kredátusová. 2020. Ročnik II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. С. 118-139.
 • Формування валеологічної культури дітей у процесі навчання іноземної мови. Наука і освіта. Серія «Педагогіка». Одеса : Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. 2016. №10. С.92-98 (Scopus).
 • Teaching non-fiction translation: the system of exercises and tasks. Advanced Education. 2019. Issue12. P. 5-11 (Web of Science).
 • Processes of translation and interpreting from a native into a foreign language: Psycholinguistic aspects. Psycholinguistics. 2020. 27(2). 344-360. DOI: 10.31470/2309-1797-2020-27-2-344-360 (Scopus, Web of Science) (co-author Kovalchuk N.).
 • Translation process strategies: Psycholinguistic aspects. Psycholinguistics. 2020. 28(2). 164-183. DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-2-164-183 (Scopus, Web of Science) (co-author Kovalchuk N.).
 • Post-Editing as the Means to Activate Students’ Thinking and Analytical Process: Psycholinguistic Aspects. Psycholinguistics. 2021. 30(2). 221-239. DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-30-2-221-239 (Scopus, Web of Science) (co-author Kovalchuk N.).
 • Psycholinguistic Aspects of the Development of Students’ Critical Approach to the Solution of Terminological Problems in Online Translation Learning. East European Journal of Psycholinguistics. 2021. 8(2). 25-35 https://doi.org/10.29038/eejpl.2021.8.2.che (Scopus, Web of Science) (co-author Kovalchuk N.).
 • Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти: 2-е вид., випр. і доп.Вінниця : Нова книга, 2007. 416 с. (автор та редактор, (співавтори Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П.). (Рекомендовано МОН України).
 • Переклад текстів англомовних засобів захисту інтелектуальної власності: патенти, знаки для товарів та послуг: навчальний посібник (+Книга для викладача, 112 с.). Вінниця: Нова книга, 2011. 304 с. (автор і редактор, співавтор Царьова С.О.).
 • Переклад англомовної психологічної літератури. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (+Книга для викладача, 236 с.). (автор і редактор, співавтори: Карабан В.І., Хомуленко Т.Б.). Вінниця : Нова книга, 2012. 505 с. (Рекомендовано МОН України).
 • Переклад англомовної юридичної літератури. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (автор і редактор, співавтори: Карабан В.І., Іванко Ю.П., Липко І.П. ). Видання четверте, виправлене і доповнене. Вінниця : Нова книга, 2017. 280 с.
 • Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. (+Книга для викладача, 86 с.). (автор і редактор, співавтори: О.В. Ребрій, Кальниченко О.А., Каминін І.М., Вороніна К.В.]. Вінниця : Нова Книга, 2017. 264 с.
 • Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (+Книга для викладача, 96 с.). (автор і редактор, співавтори: Ребрій О. В., Кальниченко О. А., Лук’янова Т.Г.). Вінниця : Нова Книга, 2017. 240 с.
 • Переклад англомовних текстів у сфері надання медичної допомоги : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Частина І : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (автор і редактор, співавтори: Ребрій О.В., Коваленко Л.А., Кальниченко О.А., Каминін І.М., Ковальчук Н.М.). Вінниця : Нова Книга, 2019. 279 с.
 • Переклад англомовних текстів у сфері надання медичної допомоги : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Частина 2 : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (автор і редактор, співавтори: Ребрій О.В., Вороніна К.В., Ковальчук Н.М., Котляров Д.М., Лук’янова Т.Г.). Вінниця : Нова Книга, 2019. 304 с.