ЧЕРНОВАТИЙ Леонід Миколайович


Професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, доктор педагогічних наук, професор

Закінчив у 1972 році Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХДУ), перекладацьке відділення факультету іноземних мов

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Співвідношення типів навчальної інформації в процесі формування іншомовних граматичних навичок» (1980 р., Інститут змісту та методів навчання АПН СРСР, Москва);
 • Докторська: «Основи теорії педагогічної граматики іноземної мови» (2000 р., Київський державний лінгвістичний університет).

Професійна кар’єра:

 • 1972-1974 – військовий перекладач;
 • 1975-1978 – аспірант кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1978-1981 – викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1981-1983 – старший викладач кафедри перекладу та англійської мови;
 • 1983-2012 – завідувач кафедри перекладу та англійської мови (сучасна назва: кафедра теорії та практики перекладу англійської мови);
 • 2000 – захист докторської дисертації « » у спеціалізованій вченій раді;
 • з 2012 – професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови.

Сфера наукових інтересів:
методика навчання перекладу, методика навчання іноземних мов, психолінгвістика, перекладознавство.
Підготував 5 кандидатів наук, має понад 170 наукових та навчально-методичних публікацій.

Курси, які викладає:

 • «Методика викладання перекладу»,
 • «Методика викладання іноземних мов»,
 • «Методологія наукових досліджень у галузях методики навчання іноземних мов і перекладу та психолінгвістики»,
 • «Вступ до перекладознавства»,
 • «Переклад англомовних патентів українською мовою»,
 • «Практика усного та письмового перекладу»,
 • «Практика усного та писемного мовлення англійською мовою».

Основні наукові праці:

 1. Психолингвистические основы теории педагогической грамматики. – Харків: Основа, 1992 (монографія).
 2. Психологические и лингводидактические основы теории педагоги¬ческой граматики. – Харків: Основа, 1998 (монографія).
 3. Grammar Teaching: Inductive vs Deductive Approach Issue Revisited. – Poznan: Widawnictwo Naukove VAM Studia Anglica Poznaniensie, 1990. – P. 111-119.
 4. Linguistic and Technical Preparation in the Training of Technical Translators and Interpreters. – American Translators Association Scholarly Monograph Series. – vol. VI. – 1993. – Amsterdam / Philadelphia, 1993. – P.123-149 (with Niedzielsky Н.).
 5. Типологія термінів як інструмент для визначення змісту навчання майбутніх перекладачів. – Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2006. – № 40. – С. 41-44.
 6. Аспекти створення навчально-методичного комплексу для підготовки перекладачів з англійської мови // Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір. Серія: Філологічні Науки. – К.: Нац. пед.. ун.т ім.. М.П. Драгоманова.– 2011 – № 1. – С. 16-23.
 7. Навчання письмового перекладу: навички та уміння етапу аналізу тексту оригіналу і вправи для їх формування /
 8. Філологічні трактати. – Сумський держ. ун-т. – 2012. – Том 4. – №1. – с. 126 – 131.
 9. Експериментальне дослідження структури природної здатності до перекладу у ранньому білінгвізмі // Наукові записки Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка. – 2012. – Вип.104 (1). – С. 84 – 95 (з К. Луньовою).
 10. Навчально-методичний комплекс з практики англійської мови для майбутніх перекладачів (4 підручники, книги для викладача та аудіоматеріали для I-IV курсів) з грифом Міністерства освіти та науки України. – Вінниця: Нова книга, 2005-2008 (керівник колективу авторів).
 11. Навчально-методичний комплекс з практики перекладу англійської мови для майбутніх перекладачів (4 посібники та аудіоматеріали для III-V курсів) з грифом Міністерства освіти та науки України. – Вінниця: Нова книга, 2004-2012 (керівник колективу авторів).