ФРОЛОВА Ірина Євгенівна


Професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша, доктор філологічних наук

Освіта:

 • закінчила у 1976 році Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХДУ), філологічне відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • кандидатська: «Прагматичні та семантичні особливості номінативних речень у сучасній англійській мові» (1988 р., Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка);
 • докторська: «Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англомовному дискурсі» (2015 р., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Професійна кар’єра:

 • 1976-1979 викладач кафедри іноземних мов Харківського державного інституту культури;
 • 1979-1980 викладач кафедри англійської філології ХДУ;
 • 1980-1985 викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1985-1988 аспірант кафедри англійської філології Київського державного університету;
 • 1988-1989 викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1989-1991 старший викладач кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • 1991- 2015 — доцент кафедри перекладу та англійської мови ХДУ;
 • з 2015 р. — професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови (сучасна назва: кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Член редколегії Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»

Сфера наукових інтересів:

прагмалінгвістика, аналіз дискурсу, перекладознавство (має понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій).

Профіль в Google Академії

Курси, які викладає:

 • «Лексикологія з порівняльним компонентом»,
 • «Практика перекладу англійської мови».

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

Монографії

1. Фролова І. Є. Вербалізація конфлікту у дискурсі. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : кол. монографія / під загальн. ред. І.С. Шевченко Харків : Константа, 2005. С. 237–262.

2. Фролова І. Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі : монографія. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. 344 с.

3. Фролова І. Є. Стратегія конфронтації у світлі теорії, практики та навчання англо-українського перекладу. Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : кол. монографія / за ред. В. Г. Пасинок. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. С. 270–289.

4. Фролова І. Є., Андрієнко Т. П. Стратегії спілкування та стратегії перекладу. Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи: кол. монографія / за ред. Л. М. Черноватого, О. А. Кальниченка, О. В. Ребрія. Вінниця: Нова книга, 2013. С. 211–232.

Статті у міжнародних виданнях:

1. Frolova I. Confrontation Strategy in Discourse and Communities of Practice. The Advanced Science: open access journal. Torrance, CA (United States), October 2013. Volume 2013. Issue 10. P. 29–32.

2. Frolova I. Discourse of racism in translation perspective. National Identity in Translation.Berlin: Peter Lang GmbH, 2019. Vol. 22. Р. 179–188 (Scopus)

3. Frolova I. Types of Mistakes in Rendering Terms in Machine Translation. Translation and Power. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures.Berlin: Peter Lang GmbH, 2020. Vol. 27. Р. 221–228. (Scopus)

Статті у фахових виданнях України:

1. Фролова І. Є., Бугай К. Чинники перекладу реалій у художніх творах детективного жанру. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Іноземна філологія». Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. Вип. 1(51). С. 40–45.

2. Фролова І.Є., Омецинська О.В. Специфіка художнього дискурсу та його аспектів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. Вип. 87. С. 52–61

3. Фролова І.Є., Кабірі М.Х., Котляров Д.М. Реальні та оптимальні методи відтворення реалій у перекладі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Херсон: ХДУ, 2019. Вип. 1. С. 235–241.

4. Фролова І.Є., Ісакова Н. В. Відтворення реалій роману С. Кінга «Країна розваг» в українському та російському перекладах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. Вип. 90. С. 75–80

5. Фролова І.Є., Ткачов В. А. Реалізація стратегії одомашнення у перекладах казок Оскара Уайльда. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. Вип. 91. С. 141–146

6. Фролова І.Є., Мусаєва Р. Когнітивно-комунікативні параметри актуалізації ролі друг-довірена особа в комунікативній ситуації «бесіда друзів». Іноземна філологія: український науковий збірник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 132. С. 90–102.

7. Фролова І.Є., Углєвата А. М. Функціональні характеристики виносок в художньому перекладі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. Вип. 92. С. 99–104.

8. Olkhovska A., Frolova I. Using Machine Translation Engines in the Classroom: a Survey of Translation Students’ Performance. Advanced Education. Новітня освіта: науковий журнал. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2020. Вип. 15. С. 47–55 (Web of Science)

9. Фролова І. Є., Лапіна О. В. Чинники ідеологічного впливу на переклад (на матеріалі українських перекладів роману Е. Гемінґвея «По кому подзвін» 1981 ТА 2018 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. Вип. 94. С. 40-46.

Навчально-методичні публікації

Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Ребрій О.В., Фролова І.Є., Ковальчук Н.М. Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англ. мови.Вінниця: Нова книга, 2007. 248 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)