Науково-методичний комплекс кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша


Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи
Вступ до перекладознавства PDF
Перекладацька практика PDF
Порівняльна граматика PDF
Порівняльна лексикологія PDF
Порівняльна стилістика PDF
Практика перекладу I (англійська) PDF
Практика перекладу II (англійська) PDF
Основи наукових досліджень PDF
Спецкурс PDF

Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи
Загальна теорія другої іноземної мови PDF
Історія перекладу PDF
Методика викладання перекладу у вищій школі PDF
Основи теорії редагування PDF
Основи теорії редагування (з/в) PDF
Переддипломна практика PDF
Перекладацька практика PDF
Порівняльна стилістика (з/в) PDF
Практика перекладу I (англійська) PDF
Практика перекладу I (англійська) PDF
Практика перекладу II (англійська) PDF
Спецкурс PDF
Спецкурс PDF
Теорія перекладу як міжкультурної комунікації PDF