Бібліотека кафедри німецької філології та перекладу

ВІДЕО ЛЕКЦІЙ:

Лекція д.ф.н., проф. Безуглої Л.Р. на тему "Теорія мовленнєвих актів":

Лекція д.ф.н., проф. Безуглої Л.Р. на тему "Теорія імплікатур":

ЛЕКЦІЇ:

Основи лінгвістичної прагматики. Лекція 1. → (ppt) [Безугла Л.Р.]
Основи лінгвістичної прагматики. Лекція 2. → (ppt) [Безугла Л.Р.]

Історія лінгвістичних вчень (презентація до повного курсу) → (ppt) [Малая О.Ю.]

Лекції з теорфонетики→ (pdf 231KB) [Оніщенко Н.А.]

Лекція з лексикології "Bereicherung des deutschen Wortschatzes durch Bildung von Phraseologismen. Klassifikationen der Phraseologismen"→ (pdf) [Оніщенко Н.А.]

Лекція з порівняльної лексикології "Regionale (diatopische) Gliederung. Nationalvariante vs. Nationalvarianten. Dialekte und Mundarten"→ (pdf) [Оніщенко Н.А.]

Лекція з лінгвокраїнознавства "Deutschland: Geografischer Uberblick und Bevolkerung"→ (pdf) [Донець П.М.]

Лекція з основ наукових досліджень "Наука і основні форми организації наукових знань"→ (pdf) [Малая О.Ю.]

Лекція з фонетики "Phonetik und Phonologie"→ (pdf) [Оніщенко Н.А.]

Лекція зі стилістики "Stilfiguren"→ (ppt) [Сотникова С.І.]

Лекція з теорії комунікації "Теорія мовленнєвих актів"→ (ppt) [Малая О.Ю.]


КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ:

Конспект лекцій до курсу "Основи наукових досліджень" (Малая О.Ю.) → (pdf)

Краткий курс сравнительной лексикологии немецкого и русского языков для иностранных студентов (Онищенко Н.А.) → (pdf)

Конспект лекцій з порівняльної лексикології німецької та української мов (Оніщенко Н.А.) → (pdf)


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

Додаткові матеріали з німецької мови: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / К. В. Бучіна, О.Ю. Малая. — X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — 144 с. Завантажити →

Kursmaterialien. Ubersetzen / Dolmetschen: навчально-методичний посібник з перекладу для студентів-германістів IV-V курсів факультету іноземних мов (Кривенко В.П.) Завантажити →

Історія німецької мови в таблицях та схемах (Безугла Л.Р.) Завантажити →

Лінгвістичний аналіз тексту (Оніщенко Н. А.) Завантажити →

Zwieselchen (тексти та завдання з домашнього читання для студентів) Завантажити →

Деякі питання стилістики німецької мови (Сотникова С. І.) Завантажити →

Тексты для домашнего чтения для студентов ІІІ курса факультета иностранных языков (Бабич Е. Н.) Завантажити →

Інтерактивна подорож до Німеччини (завдання до мультимедійного курсу) (Оніщенко Н. А.) Завантажити →

Розділені спільною мовою. Німецькомовний простір в аспекті міжкультурної комунікації: Додаткові матеріали з курсу країнознавства німецькомовних країн для студентів факультетів іноземних мов (Оніщенко Н. А.) Завантажити →

Туризм у Німеччині (тексти та завдання з аудіювання) (Оніщенко Н. А.) Завантажити →

Мови медіа (Малая О. Ю.) Завантажити →

Вправи та завдання для домашнього читання до проману Еріха Кестнера «Еміль та детективи» (Збірник вправ і завдань для домашнього читання з німецької мови) (Бутенко О.В.) Завантажити →

Пособие по грамматике немецкого языка (теория, примеры, тесты) (Абросимова О. В., Бутенко Е. В.) Завантажити →

Neue Medien (Бучіна К.В., Кононова О.Л., Малая О.Ю) Завантажити →

Лінгвосинергетика : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. С. Піхтовнікова, Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєва, О. О. Семенець; за загальною редакцією проф. Л. С. Піхтовнікової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 296 с. Завантажити → (ознайомчий фрагмент)

МАТЕРІАЛИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Дипломні роботи (грудень 2018 р.)

Дипломні роботи (грудень 2019 р.)