Academic and methodological complex of the Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice


Courses that are taught to bachelors

Name of the Course

Annotation Program

Example of the Test paper

Example of the Exam

Additional Materials

Англійська мова (ІІ іноземна ) 1 курс

PDF

Англійська мова (ІІ іноземна) 2 курс PDF

Англійська мова (ІІ іноземна) 3 курс PDF

Англійська мова (ІІ іноземна) 4 курс PDF

Методика викладання іноземної мови

PDF

Педагогічна практика

PDF

Англійська мова 1 курс (заочне відділення) PDF

Англійська мова 2 курс (заочне відділення) PDF

Англійська мова 3 курс (заочне відділення) PDF

Англійська мова 4 курс (заочне відділення) PDF

Англійська мова 5 курс (заочне відділення) PDF

Вступ до мовознавства (заочне відділення) PDF

Лексикологія англійської мови (заочне відділення) PDF

Лінгвокраїнознавство (заочне відділення) PDF

Методика викладання іноземної мови (заочне відділеня)

PDF

Основи наукових досліджень (заочне відділення) PDF

Педагогічна практика (заочне відділення) PDF

Спецкурс. Сучасні методики викладання іноземних мов (заочне відділення) PDF

Теоретична граматика англійської мови (заочне відділення)

PDF

Література країни мова якої вивчається (заочне відділення)

PDF

Стилістика (заочне відділення) PDF

Історія іноземної мови (заочне відділення) PDF
Вступ до іноземної філології (заочне відділення) PDF

Courses that are taught to masters

Name of the Course

Annotation

Program

Example of the Test paper

Example of the Exam

Additional Materials

Англійська мова (ІІ іноземна)

PDF

Асистентська практика

PDF

Загальна теорія другої мови (англійської)

PDF

Методика викладання іноземної мови у закладах вищої освіти

PDF

Англійська мова (заочне відділення)

PDF

Асистентська практика (заочне відділення)

PDF

Спецкурс. Зіставна фразеологія (заочне відділення)

PDF

Історія германських мов (англійської) (заочне відділення)

PDF

Культура мовлення (заочне відділення)

PDF

Методика викладання іноземної мови у закладах вищої освіти (заочне відділення)

PDF

Стилістика (заочне відділення)

PDF

Теорія мовної комунікації (заочне відділення)

PDF

Переддипломна практика (заочне відділення) PDF
Спецкурс. Основні професійні методи викладання іноземної мови (заочне відділення) PDF