Academic and methodological complex of the Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice


Courses that are taught to bachelors

Name of the Course Annotation Program Example of the Test Paper Example of the Exam Additional Materials

Іноземна мова – ІІ (англійська) 1 курс Денна форма навчання (аудиторно)

PDF

Іноземна мова – ІІ (англійська) 2 курс Денна форма навчання (аудиторно)

PDF

Іноземна мова – ІІ (англійська) 3 курс Денна форма навчання (аудиторно)

PDF

Іноземна мова – ІІ (англійська) 4 курс Денна форма навчання (аудиторно)

PDF

Методика викладання іноземної мови у ЗСО Денна форма навчання (Zoom/GoogleClassroom)

PDF

Педагогічна практика Денна форма навчання (аудиторно)

PDF

Іноземна мова – І (англійська) 1 курс Заочна форма навчання (Zoom/Skype)

PDF

Іноземна мова – І (англійська) 2 курс Заочна форма навчання (Zoom)

PDF

Іноземна мова – І (англійська) 3 курс Заочна форма навчання (Zoom)

PDF

Іноземна мова – І (англійська) 4 курс Заочна форма навчання (Zoom)

PDF

Іноземна мова – І (англійська) 5 курс (Zoom)

PDF

Вступ до фаху (мовознавства) Заочна форма навчання (Zoom/GoogleClassroom)

PDF

Лексикологія/Порівняльна лексикологія Заочна форма навчання (Zoom)

PDF

Лінгвокраїнознавство Заочна форма навчання (Zoom)

PDF

Методика викладання іноземної мови Заочна форма навчання (Zoom/GoogleClassroom)

PDF

Основи наукових досліджень Заочна форма навчання (Zoom)

PDF

Педагогічна практика Заочна форма навчання (аудиторно)

PDF

Спецкурс. Сучасні методики викладання іноземних мов Заочна форма навчання (Zoom)

PDF

Теоретична граматика/Порівняльна граматика Заочна форма навчання (Zoom/GoogleClassroom)

PDF

Література країни, мова якої вивчається Заочна форма навчання (Zoom/GoogleClassroom)

PDF

Історія іноземної мови (англійської)Заочна форма навчання (GoogleClassroom)

PDF

Вступ до іноземної філології Заочна форма навчання (Zoom)

PDF

Courses that are taught to masters

Name of the Course

Annotation

Program

Example of the Test Paper

Example of the Exam

Additional Materials

Іноземна мова – ІІ (англійська) 1 курс Денна форма навчання (аудиторно)

PDF

Асистентська практика Денна форма навчання (аудиторно)

PDF

Загальна теорія другої мови (англійської) Денна форма навчання (Zoom)

PDF

Методика викладання іноземної мови у закладах вищої освіти Денна форма навчання (Zoom/GoogleClassroom)

PDF

Іноземна мова – І (англійська) 1 курс Заочна форма навчання (Zoom/Skype/GoogleClassroom)

PDF

Асистентська практика Заочна форма навчання (аудиторно)

PDF

Культура мовлення Заочна форма навчання (Zoom)

PDF

Методика викладання іноземної мови у ЗВОЗаочна форма навчання (Zoom/GoogleClassroom)

PDF

Теорія мовної комунікації Заочна форма навчання (Zoom/GoogleClassroom)

PDF

Переддипломна практика (усі платформи та мессенжери)

PDF

Спецкурс. Основні професійні методи викладання іноземної мови Заочна форма навчання (Zoom)

PDF
Спецкурс. Методи і форми контролю успішності студентів. Заочна форма навчання (Zoom) PDF