ОП Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова (французька, іспанська, італійська та німецька мови)


ОП Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова


Рівень освіти: перший (бакалаврський)
Методичні вказівки для підготовки до атестаційних іспитів


1 курс


Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок екзаменаційної робoти Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (італійська)

Вступ до літературознавства

Основи літературної компаративістики


2 курс


Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи

Зразок екзаменаційної/залікової роботи

Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (іспанська)

Іноземна мова ІІ (італійська)

Вступ до романської філології

Практична граматика французької мови

Практична граматика іспанської мови

Соціокультурні практики французів

Соціокультурні практики іспанців


3 курс


Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (іспанська)

Іноземна мова ІІ (італійська)

Практика перекладу ІІ (французька)

Практика перекладу ІІ (іспанська)

Практика перекладу ІІ (італійська)

Лінгвокраїнознавство франкомовних країн

Лінгвокраїнознавство іспаномовних країн

Література франкомовних країн

Література іспаномовних країн

Історія романських мов (французька)

Історія романських мов (іспанська)


4 курс


Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок екзаменаційної / залікової роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (іспанська)

Іноземна мова ІІ (італійська)

Практика перекладу ІІ (французька)

Практика перекладу ІІ (іспанська)

Практика перекладу ІІ (італійська)

Спецкурс (Сучасна література франкомовних країн)

Спецкурс (Література іспаномовних країн Америки)


ОП Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова


Рівень освіти: другий (магістерський)


1 курс


Назва дисципліни Анотація Програма

Зразок контрольної роботи

Зразок екзаменаційної / залікової роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (іспанська)

Практика перекладу ІІ (французька)

Практика перекладу ІІ (іспанська)

Спецкурс (Французько-український художній переклад)

Спецкурс (Художній переклад з іспанської мови в Україні й на еміграції: історія, проблеми, аналіз)