ОП Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова (французька, іспанська, італійська та німецька мови)


ОП Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова


Рівень освіти: перший (бакалаврський)
Методичні вказівки для підготовки до атестаційних іспитів


1 курс


Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок екзаменаційної робoти Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (італійська)

Іноземна мова ІІ (німецька)
Іноземна мова ІІ (іспанська)
Вступ до літературознавства

Основи літературної компаративістики

Практична фонетика французької мови
Практична фонетика іспанської мови
Україна в Європейському літературному просторі
Правопис німецької мови

2 курс


Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи

Зразок екзаменаційної/залікової роботи

Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (іспанська)

Іноземна мова ІІ (італійська)

Вступ до романської філології

Практична граматика французької мови

Практична граматика іспанської мови

Практична фонетика німецької мови

Комунікативні стратегії (фр)

Комунікативні стратегії (ісп)

Комунікативна граматика німецької мови

3 курс


Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (іспанська)

Іноземна мова ІІ (італійська)

Практика перекладу ІІ (французька)

Практика перекладу ІІ (іспанська)

Практика перекладу ІІ (італійська)

Лінгвокраїнознавство франкомовних країн

Лінгвокраїнознавство іспаномовних країн

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Література франкомовних країн

Література іспаномовних країн

Література німецькомовних країн

Історія романських мов (французька)

Історія романських мов (іспанська)

Методологія та етика наукового пізнання

4 курс


Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок екзаменаційної / залікової роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (іспанська)

Іноземна мова ІІ (італійська)

Практика перекладу ІІ (французька)

Практика перекладу ІІ (іспанська)

Практика перекладу ІІ (італійська)

Спецкурс (Сучасна література франкомовних країн)

Спецкурс (Література іспаномовних країн Америки)

Соціокультурна динаміка німецькомовного художнього тексту


ОП Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова


Рівень освіти: другий (магістерський)


1 курс


Назва дисципліни Анотація Програма

Зразок контрольної роботи

Зразок екзаменаційної / залікової роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова ІІ (французька)

Іноземна мова ІІ (іспанська)

Практика перекладу ІІ (французька)

Практика перекладу ІІ (іспанська)

Спецкурс (Історія та практика іспансько-українського художнього перекладу)

Артикуляторні та акустичні характеристики німецької фоносистеми

Спецкурс (Французько-український художній переклад)
Сучасні філологічні концепції