ЛУКЬЯНОВА Тетяна Геннадіївна


кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша.

Освіта:

 • Закінчила у 2002 році Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (ХНУ), перекладацьке відділення факультету іноземних мов

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Вільні атрибутивні словосполучення як засіб об’єктивації гендерних стереотипів (на матеріалі сучасного британського газетного дискурсу)» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2009 р.).

Професійна кар’єра:

 • 2002-2008 викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ;
 • 2008-2009 аспірант кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ;
 • 2009 - 2010 рр. старший викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ;
 • з 2010 – доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ.

Сфера наукових інтересів:

перекладознавство (має понад 20 наукових публікацій).

Курси, які викладає:

 • «Загальна теорія другої іноземної мови»,
 • Спецкурс «Основи англо-українського кіноперекладу»,
 • «Практика усного та письмового перекладу».

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

 1. Лукьянова Т. Г. Ідеографічні параметри гендерно маркованих атрибутивних сполучень / Т. Г. Лукьянова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2005. – № 667. – С. 68-72.
 2. Лукьянова Т. Г. Вербалізація гендерних стереотипів англомовними соціокультурними атрибутивними словосполученнями / Т. Г. Лукьянова // Новітня філологія: журнал. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили. – 2006. – № 4(24). – С. 100-106.
 3. Лукьянова Т. Г. Об’єктивація гендерних стереотипів англомовними атрибутивними сполученнями, що позначають природні характеристики людини / Т. Г. Лукьянова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – Вип. 39. – С. 209-213.
 4. Лукьянова Т. Г. Лексичні аспекти перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів) / Т. Г. Лукьянова // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2012. – № 50. – С. 170-173.
 5. Лукьянова Т. Г. Жанрово-стилістичні особливості перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів) / Т. Г. Лукьянова // Філологічні трактати: науковий журнал. – Суми, Харків : СДУ, ХНУ. – 2012. – Том 4, № 2’ 2012. – С. 50-55.
 6. Лукьянова Т. Г. Особливості письмового перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську у сфері економіки сільського господарства : навчальний посібник для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов / Т. Г. Лукьянова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 116 с.
 7. Лукьянова Т. Г. Основи англо-українського кіноперекладу : навчальний посібник для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов / Т. Г. Лукьянова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 104 с.
 8. Лукьянова Т. Г. Практичні проблеми кіноперекладу: субтитрування / Т. Г. Лукьянова // Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи: кол. монографія / [за ред. Л.М. Черноватого, О.А. Кальниченка, О.В. Ребрія]. – Вінниця : Нова книга, 2013. – С. 276-293.
 9. Лукьянова Т.Г. Стилистически сниженная лексика в русскоязычном кино и особенности ее перевода на английский язык / Т. Г. Лукьянова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2014. – № 1102. – С. 192-197.